MENÜMENÜ
 
 
İşyeri Açma Ruhsatı

1- BAŞVURU FORMU

İşyeri faaliyet konusuna göre matbu form olarak doldurulduktan sonra belediyemiz girişindeki kentli servis ten kayıttan geçirilerek(muhatap ve taşınmaz numarası alınarak) müracaata gelinecektir.

Gayrisıhhi işyeri başvuru formu için tıklayınız
Sıhhi işyeri başvuru formu için tıklayınız

2- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

Binaya ait TAPU, TAPU TAHSIS BELGESİ, ISKAN, iMAR AFFI, NOTER SATIŞI vb. belgelerden herhangi birinin fotokopisi. (Mal sahibinden bina belgesi temin edilecektir) 12 Ekim 2oo4 tarihinden sonraki binaların Yapı Kullanma izin Belgesi (İSKAN) almış olması gerekmektedir.

3- KİRA KONTRATI ASLI VE FOTOKOPİSİ

Kira kontratı sadece tapu vb. Belgede kayıtlı mal sahibi tarafından imzalanması halinde geçerli olacaktır. Taşınmazın verasetli olması durumunda tüm varislerin kontratta ayrı ayrı imzalarının olması ve veraset belgesi fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir. Hisse tapulu olması durumda da tüm hissedarların ayrı ayrı imzalarının olması gerekmektedir. Kontratın aslı müdürlüğümüzce tasdik edildikten sonra geri verilecektir.

4- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5- BİNA EMLAK BEYANNAMESİ

Bina sahibi adına olacak şekilde Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden temin edilecektir. Emlak beyanı bulunmayan işyerleri için müracaat alınmayacaktır.

6- USTALIK BELGESİ

3308 Sayılı Meslekli Eğitim Kanunu kapsamında olan kurumlar ustalık belgesi getirilecektir.

7- KAT MALİKLERİNDEN ALINACAK MUVAFAKATNAME

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken, işyeri olarak gösterilen işyeri üstünde mesken bulunması halinde (daire) kat maliklerinin tamamından ayrı ayrı imza alınacaktır.

Muvafakatname örneği için tıklayınız

8- BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA SÖZLEŞMESİ

Faaliyetleri sırasında bitkisel yağ kullanan işyerlerinin Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi getirmeleri gerekmektedir.

9-MAKİNE ve ELEKTRİK YERLEŞİM PROJESi

İşyerinde kullanılan makinelerin toplam 3hp'yi geçmesi halinde ve basınç kapları, soğuk hava depolarının 2 adet makine, elektrik yerleşim projesi gerekmektedir.

10- DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI

Yalnızca OTO YIKAMA işyerleri için İSKİ'den alınacaktır.

ŞAHIS İSE
ESNAF MESLEK ODASI KAYDI
NÜFUS CÜZDAN SURETI VE IKAMETGAH
2 ADET FOTOĞRAF

ŞİRKET İSE
TİCARET ODASI KAYDI
TİCARET SİCİL GAZETESİ VE İMZA SİRKÜLERİ
FAALİYET BELGESİ

 
 

NOT: *İŞYERİ NEV'İNE GÖRE AYRICA BELGE İSTENİLEBİLİR.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017