MENÜMENÜ
 
 
Yeni Çeşme ya da II. Abdülhamid Çeşmesi

Yeni Çeşme (II. Abdülhamid Çeşmesi)İlk olarak Kağıthane mesiresinin orta yerine Sadabad Camisinin yan tarafına II. Abdülhamid tarafından inşa ettirilmiştir. Dört yüzlü, saçaklı bir çeşmedir. Saçak altları baklava dilimi süslerle bezelidir. Dört yanında da mermer aynaları vardır. Kitabesi Şair Fevzi tarafından hazırlanmış, yazısı ise Hattat Nuri tarafından yazılmıştır.

Kitabede: ''Cihan tutan, bütün kainat nutuf çeşmesinin duru suyuyla bütün kainatımız kandıran alemin susuzlarını şadetmek, sulamak için bu çeşmeyi övülmüş sıfatlı han yaptırmıştır. Fevzi kulu da çeşmenin yapılması için şu tam tarihi arz etmiştir. Padişahın lütfu bir hayat suyu çeşmesi yaptı. Sene 1310''

'Arz eder Feyzi kulu
inşasına tarihi tam
Yaptı Lütfi padişahı
çeşme-i me-i hayat 1310'
yazılıdır.

1970'lerin başında çeşme tahrip edilmiş, mermer aynaları ve kitabesi cıvara gelişigüzel atılmıştır. Mermer aynalarından ikisi Kağıthane merkezde bulunan Daye Hatun Camii önündeki parkta sahipsiz dururken dönemin belediye başkanı Celal Altınay tarafından aynaları kurtarmak için parka basit bir çeşme yaptırılmış, o iki ayna 1974’de oraya takılmıştır. Kitabesi ve diğer mermer aynalar ise Atiye Sultan Sarayı’nın ön tarafına bir çeşme yapılarak konulmuştur. Yeni Çeşme ya da 2. Abdülhamid Çeşmesi, İSKİ Vakıf Sular Müdürlüğü tarafından restorasyon ve ihalesiyle projelendirilmiştir. Restorasyona ise Kağıthane Belediyesi tarafından yaptırılmıştır. Böylece tüm parçaları yıllar sonra bir araya getirilmiştir.

 

 

 
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017