MENÜMENÜ
 
 
Etik Komisyonu

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 08.06.2004 tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İlgili Kanunun 3 ve 7. nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesinde " Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur." denilmektedir.

Belediye Başkanlığımızı temsil etmek üzere söz konusu Etik Komisyonunda; Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Murat ŞAHİN, Özel Kalem Müdürü Av. Abdulkadir ALTUNTAŞ, Hukuk İşleri Müdürü Av. İshak KÜSKÜ, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mustafa Kerim ARANCI görevlendirilmiştir.

İletişim Bilgileri

  • AdresSadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 34406 KAĞITHANE / İSTANBUL
  • Telefon295 68 00
  • KEPkagithanebelediyesi@hs01.kep.tr
ÜNVAN AD SOYAD E-POSTA
Komisyon Başkanı Av. Murat ŞAHİN muratsahin@kagithane.bel.tr
Komisyon Üyesi Av. Abdulkadir ALTUNTAŞ abdulkadiraltuntas@kagithane.bel.tr
Komisyon Üyesi Av. İshak KÜSKÜ ishakkusku@kagithane.bel.tr
Komisyon Üyesi Mustafa Kerim ARANCI maranci@kagithane.bel.tr
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017