MENÜMENÜ
 
 
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir. 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2024 Yılı 07. Dönem Temmuz ayı toplantıları 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

         Önemle rica olunur.

                                                                                                                                          Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                        Belediye Başkanı          

G Ü N D E M                :

 Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                          ;

1.   Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 06.06.2024 tarih ve R/2767142 sayılı “İsimsiz sokaklara yeni isim verilmesi” ile ilgili teklifi.

2.   Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.06.2024 tarih ve R/2771552 sayılı “Sivas İli Doğanşar Belediyesi ile Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması” ile ilgili teklifi.

3.   Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.06.2024 tarih ve R/2771558 sayılı “Sivas İli Hafik Belediyesi ile Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması” ile ilgili teklifi.

4.   Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.06.2024 tarih ve R/2771728 sayılı “Tokat İli Reşadiye İlçesi  Hasanşeyh Belde Belediyesi ile Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması” ile ilgili teklifi.

 KAPANIŞ   

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017