MENÜMENÜ
 
 
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

 

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2022 Yılı 07. Dönem Temmuz ayı toplantıları 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

 Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

        Önemle rica olunur.                      

           

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı    

 

G Ü N D E M                    :

Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                          ;

1. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve R/2595838 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kağıthane Şirintepe Mahallesi, F-122 pafta, 5229 ada, 37 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması” ile ilgili teklifi.

2. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 15.06.2022 tarih ve R/2601916 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kağıthane Çağlayan Mahallesi, G-119 pafta, 5572 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması” ile ilgili teklifi.

3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.06.2022 tarih ve R/2605530 sayılı “Kadro Derece Değişiklik Talebi” ile ilgili teklifi.

4. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.06.2022 tarih ve R/2606125 sayılı “Terme Belediyesi ile Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ                                                                                               

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017