MENÜMENÜ
 
 
Poligon Çeşmesi (İttifak Çeşmesi)

Talatpaşa Poligon ÇeşmesiPoligon Sarayı'nın çeşmesi olduğu için aynı adla anılan yapı, 'İttifak Çeşmesi' olarak da bilinir. Çeşme,1915'te sarayın üç görevlisi tarafından kendi paralarıyla inşa edilmiştir.

Üzerindeki kitabeye de 'Kaymakam Şekib Hakkı Bey'in Poligon müdüriyeti zamanında Yüzbaşı Rıza ve Mülâzim-ı Evvel Mehmed Halil Efendilerle, muhafız bölük kumandanlarından Lütfi Bey'in hizmet ve gayretleriyle Hazineye bâr olmaksızın inşa edilmiştir.' diye yazılmıştır. Diğer kitabesine ise 'mutlu olarak yiyin ve için' ibaresiyle birlikte bir ayet yazılmış, ayrıca tarih düşülmüştür.

Kimi tarihçiler tarafından neoklasik mimari örneği olarak görülen çeşmenin geniş bir saçağı, üzerinde soğan biçimli bir kubbesi vardır. Yüzü Sadabad çayırlarına doğru kuzeye bakar. Saçağının iki konsolu bulunmaktadır. Ön yüzü kemerlidir. Kemer, 7 koyu renk, 6 ise beyaz renk taşdan yapılmadır. İçinde süslü bir mermer aynası ile musluk ve kurnası vardır. Her iki yanında da daha küçük musluklar ve mermer kurnaları vardır. Kurnaların alt tarafında da çeşitli süsler yer almaktadır.

1970'li yıllara kadar akmaya devam eden çeşme sonradan devreden çıkarılmış, giderek süslemeleri ve kitabeleri sökülmüştür. Halen iki istinat duvarının arasına sıkışmış, yarıya kadar toprağa gömülü bir taş kalıntı durumunda iken bölgede ki restorasyon planlarına dahil edilir.

İSKİ Vakıf Sular Müdürlüğü bünyesinde yapılan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Anıtlar Kurulu onayından geçirilir. Restorasyonu tamamlanmış, çeşme görünür hale getirilmiştir.

 
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017