MENÜMENÜ
 
 
II. Mahmud Nişantaşı

İkinci Mahmud Nişantaşı geçmişII. Mahmud’un bir testiye yaptığı top atışının hatırasına dikilen nişantaşı, dikdörtgen mermer bloktan oluşmaktadır. Mermer bir kaideye oturan kitabenin üstünde yine mermerden yapılmış tuğra mevcuttur. ''Adil'' vasfı konduğu için ''adili'' tabir edilen tuğra, bu süslü taşın iki yüzünde de vardır. Tuğranın işlenmiş olduğu mermerin iki yanında mermer süs saksıları bulunmaktadır. Devrin taş işçiliğinin güzel bir örneğidir.

Kitabenin yazıları talik usülüyle kazınmıştır. 20 satır halinde 40 mısralıktır. Bugünkü dille ifade edilecek olursa;

''Dârâyı kendisine köle yapan, İskender gibi büyük şahinşah, Behram intikamlı, melek haslatlı hakan, dünya padişahlarının övünme medarı, adalet ve keramet sahibi şeriata uyan padişahın hak kılavuzudur.
'O saltanat göğünün güneşi, izzet ve şeref sahibidir. Her ülkede fermanı geçer. Celâl sahibi Cenab-ı Hakkın gölgesidir.
'Mana aleminin sahibi, velilik güneşinin ışığıdır, bahtı kavidir, gönlü şen ve mesuttur.
'O sancağı her yerde yardım gören, askerler çekip kaleler açan bir padişahtır.
'O, Hazreti Osman hâyâlı, Hazreti Haydar vefalı, Hazreti İsa nefesli, Hazreti Yusuf cemallidir.
'O gökte ve yerde ihtişam sahibidir. Güneş tabiatlı, mesut ve uğurludur. Devrinde alem sevinçli, gönül eğilleri bahtiyardır. Irz ehilleri güven içinde, şakiler tepe taklak olmuş vaziyettedir.
'Onun isabetli görüşü baştan başa cihana ışık vermiştir.
'Eğer güneş onun kapısına sığınsaydı hiç zeval bulmazdı. Faziletleri, kemalleri apaşikardı. İnşada zamanın vassafıdır.
'Güzel ve öğülecek haslatlı sultanın ülkesi haşmetli Cem'in ülkesi gibidir.
'Kapısı Dârânın kapısı gibidir, kendisi şahtır.
'O eflâtun sezişli, anlayışlıdır. Her zaman cenk hazırlığı ile meşguldür. Sadabada şeref vererek burada top atmayı icad etti.
'O kemal sahibi bu hususta mütehassıs olanları uyardı. Menzili 718 adım olan; yani bu kadar uzağa dikilen testiyi top mermisiyle bin parça ederek kırdı.
'O padişah burada şöyle Rüstem gibi dolaşarak bütün menzilleri bozdu. onun eli daima kılıçta, fikri düşmanlarını tepelemektedir.
'O savaşçı kahraman padişah top, tüfek ve ok atmada nişantaşı dikti yani (rekor) kırdı. 'Allah onun ömrünü uzun, ülkesini mamur etsin.
'O padişah aylar ve yıllar geçtikçe düşmanlarının keyfleri kaçsın, hoşnutsuzlukları artsın.
'Ey behram tabiatlı, insanı büyüleyen sözlü padişah! Halet kulun çoktan beri şaşkın ve dilsiz kalmıştır.
'Devletin daima ayakta kalsın, himmetin ufukları tutsun, senin zaferin beni şevke getirdi. İki tarih yazdım. Birisi adel incisi gibidir.

Bütün nâzımlar (şiir düzenler) toplansalar böylesini nazm etmeleri imkansızdır Düşmanlar çatlasın! Mahmud han desti kırdı! Destiyi o güzel ve öğülmüş sıfatlı Mahmut han vurdu. Sene 1227''

İkinci Mahmud Nişantaşı bugünBu tarih manzumesi dönemin meşhur şair ve siyaset adamı Halet Mehmet Said Efendi tarafından yazılmıştır.

 
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017