MENÜMENÜ
 
 
Mir-i Ahur (İmrahor) Kasrı

İmrahor Kasrıİmrahor Kasrı, saray ahırlarının emiri için kurulan mirî binadır. İlk olarak hangi dönem kurulduğu tartışmalıdır. Fatih Sultan Mehmed'e dayandıran tarihçiler olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman ile başlatanlar da vardır.

III. Murad, III. Ahmed, 1. Mahmud, 3. Selim, 2. Mahmud, zamanlarında çeşitli tamirler görmüş, Sultan Abdülaziz ise kasrı yeni baştan yaptırmıştır. Kasır, 2. Abdülhamit tarafından da tamir ettirilmiştir. Eldeki fotoğrafları bu son kasra aittir.

Kasır, iki katlı, dik sivri çatılı ve büyük bir binadır. Dış görünüşü rustik karakterdedir, çatı katları ise devrin şale anlayışına göredir. Bununla birlikte plânı, klâsik haç şeklinde sofa ve merdiven tertibi ile köşe odaları sistemine dayanmaktadır.

Her cephenin ortasında küçük bir çıkması vardır. Tavanları, duvarları, kapı ve pencere kanatları çok kıymetli nakış ve tezyinatla süslüdür. Merdiven trabzan korkulukları kristaldendir.

Bahçenin parmaklıkları göz alıcıdır. Binanın bir yüzü dereye bir yüzü yola bakmaktadır. Bahçe duvarları takriben 80-90 metre büyüklükte bir kare çevrelemektedir. Bina, bu çevrenin dereye bakan yüzünün ortasında yer almaktadır. Yolun karşı tarafında İstabl-Has denilen saray ahırları (Has ahır) bulunmakta ve daha küçük bir kare teşkil etmektedir

Mir-i Ahur Köşkü, aynı zamanda bir biniş köşkü olduğu için iskelesi mevcuttur. Binişlerde ilk merhaledir. Ekseriya kayıklarla buraya kadar gelinir ve daha ileriye atlar üstünde gidilir.

Burada, her sene bahar başlangıcında yani atların çayıra çıkma mevsiminde padişaha ve saray erkanına ziyafet verilmesi usül gereğidir.

İmrahor Kasrı yıkılmadan önceki yıllarda bulunduğu alan yasak bölge ilan edilir. Bu süre içinde kimi görevliler, binanın büyük renkli taş panolarını, kurnalarını, tavan süslemelerini, çinilerini söküp götürür. 1943'te de Çağlayan Sarayı ile birlikte yıktırılır.

 
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017