MENÜMENÜ
 
 
Bilgi Güvenliği Politikası

Hizmet verilen, alınan kurum ve kuruluşların, vatandaşlarımızın güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi ve teknoloji varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu amaçla; iş birliğinde bulunduğumuz ve hizmet verdiğimiz tarafların, resmi kurumlar, iştirakler, vatandaşlar ve paydaşlarımız ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği ve güvenirliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız tarafların veya kendi içimizdeki bilgi ve teknoloji varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

 Bu amaçla:

  • ISO 27001:2013 sistemini kurmuş bulunmaktayız, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Risk oluşturabilecek etkenleri sürekli gözden geçirerek ve kabul edilebilir seviyenin altında kalan veya üstüne çıkan riskler için kontroller uygular önlemler alırız.
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusunda bilinçlenmelerini hedefler ve eğitimler uygularız.
  • T.C. Anayasası ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı hedefler ve taahhüt ederiz.
  • Bilgi güvenliği politikaları ilgili yasa ve yönetmelikleri takip edilerek sürekli güncel tutulmaktadır.


T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017