MENÜMENÜ
 
 
3194 Sayılı İmar Kanunu Hakkında Duyurular

Konu: KAĞITHANE İlçesi, Çağlayan Mahallesi, Sinanpaşa Caddesi, 5833 ada, 15 parsel, 30 kapı sayılı yer mahallen tetkik edilmiş olup, ilgililerinin adrese dayalı nüfüs kayıt sistemindeki adreslerine tebligat yapılamadığından dolayı ilgi yazımız ekinde gönderilmekte olan yazının 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istanaden 30 gün süre ile yayınlanması hususu.Rapor için lütfen tıklayınız.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017