MENÜMENÜ
 
 
Ocak Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

                                            

     

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2023 Yılı 1. Dönem Ocak ayı toplantıları 02 Ocak 2023 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                       Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                       Belediye Başkanı                    

G Ü N D E M               :

 

Açılış ve Yoklama

Teklifler                          ;

 

  1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve R/2647336 sayılı “Kağıthane Belediye Meclisi 2023 Yılı Çalışma Takvimi” ile ilgili teklifi.
  2. Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyelerinin Seçimi.
  3. Zabıta Müdürlüğü’nün 12.12.2022 tarih ve R/2643280 sayılı “Fazla Çalışma Ücreti” ile ilgili teklifi.
  4. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 06.12.2022 tarih ve R/2641993 sayılı “Kağıthane İlçesi, 10301 ada 21 parsele  ilişin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına İtiraz” ile ilgili teklifi.
  5. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 20.12.2022 tarih ve R/2645713 sayılı “Merkez Mahallesi 9702 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bitişiğinde bulunan 12,00 m² alanın trafo alanı olarak 25 (yirmibeş) yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine intifa hakkı tesis edilmesi” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ                                                                                              

                                                          

 

                                                                                                           

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017