MENÜMENÜ
 
 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

 

İlgi:    a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın  27.03.2020 tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.

           b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.

           c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

                        

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir. 

            Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2021 Yılı 12. Dönem Aralık ayı toplantıları 06 Aralık 2021 Pazartesi
günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

           Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                    Belediye Başkanı    

G Ü N D E M                           :

 Açılış ve Yoklama

 Teklifler                                ; 

 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 18.11.2021 tarih ve R/2551985 sayılı “2022 Yılı Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
 2. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 24.11.2021 tarih ve R/2553572 sayılı “2022 Yılı Asbest Tespit Muayenesi Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
 3. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 25.11.2021 tarih ve R/2554137 sayılı “2022 Yılı Kapalı Açık Alan İlaçlama Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
 4. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve R/2554188 sayılı “2022 Yılı Sağlık Muayenesi (Portör) Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
 5. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 26.11.2021 tarih ve R/2554295 sayılı “2022 Yılı Hijyen ve Sanitasyon Muayene Harcı Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
 6. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 22.11.2021 tarih ve R/2552631 sayılı “2022 Yılı Denetim ve Komisyon Bedeli Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
 7. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2021 tarih ve R/2552905 sayılı “2022 Yılı Yol Katılım Bedelleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
 8. İşletme Müdürlüğü’nün 22.11.2021 tarih ve R/2552727 sayılı “2022 Yılı Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
 9. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.11.2021 tarih ve R/2554560 sayılı “2022 Yılı Nikah İşlemleri Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
 10. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 25.11.2021 tarih ve R/2553895 sayılı “2022 Yılı Maktu Vergi ve Harç Bedelleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
 11. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.11.2021 tarih ve R/2554564 “2022 Yılı Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili teklifi.
 12. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19.11.2021 tarih ve R/2550695 sayılı “2022 Yılı Fiyat Tarifesi” ile ilgili  teklifi.
 13. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.11.2021 tarih ve R/2554565 sayılı “2022 Yılı Belediye Başkan Yardımcılarının Aylık Ödenekleri” ile ilgili teklifi.
 14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.12.2021 tarih ve R/2555309 sayılı “2022 Yılı Yapı Ruhsatı Ücret Tarifesi” ile ilgili teklifi.

 

            KAPANIŞ

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017