MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

A. Canan ASMAZ
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü

E-Posta: cananatasoykagithane.bel.tr

A. Canan ASMAZ
1966 İstanbul doğumludur. Moda İlkokulu, Kadıköy Kız Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi  Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1990 yılından bu yana Kağıthane Belediyesinde çalışmaktadır.  İmar Müdürlüğünde Mıntıka Mühendisliği, İmar Şefliği, Çevre Koruma ve Kontrol ve Temizlik İşleri Müdürlükleri görevlerini yapmıştır. 2023 Haziran ayından itibaren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, görevini sürdürmektedir. A. Canan Asmaz iki çocuk annesidir.

Yönetmelik

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜGÜ

      
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,
Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ile 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar'a dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Kağıthane Belediyesini,

b) Başkan: Kağıthane Belediye Başkanı’nı

c) Üst yönetici: Kağıthane Belediye Başkanını,

d) Üst yönetim: Kağıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,

e) Müdür: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü ifade eder.

f) Şef    : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı servislerden sorumlu

f) Servis: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Görevleri

 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdürlüğü’nün görevleri

Madde 4 - Aşağıda belirtilen görevler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından yürütülür:

 1. Ambalaj Atıklarının (Kağıt-Karton,Platik,Metal,Cam) ayrı toplanmasını sağlamak
 2. Bitkisel kızartmalık atık yağların ayrı toplanmasını sağlamak,
 3. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetiminin sağlanması çalışmalarını yapmak,
 4. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,
 5. Pil ve Akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlamak,
 6. Endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,
 7. Koku ve görüntü kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,
 8. İşyerlerinden tesislerden kaynaklanan atık su kirliliğini incelemek ve çözüme yönelik çalışmalar yapmak
 9. Mevcut park ve bahçelerin bakim ve onarımını yapmak,
 10. Refüj ve meydanların elektrik bakımını ve çevre düzenlemesi yapmak,
 11. Gerekli görülen yerlere fidan ve mevsimlik çiçek dikmek ve bakımını yapmak,
 12. Bütün park, bahçe ve refüjlerin temizliği, sulaması ve bekçilik hizmetlerini yerine getirmek,
 13. Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak
 14. Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gelen; çevre, temizlik ve parklarla ilgili şikayetleri değerlendirmek,
 15. Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

Kanun ve Yönetmelikler

* 2872 Sayılı Çevre Kanunu

* 5292 Sayılı Belediye Kanunu

* 5393 Sayılı Belediye Kanunu

* 28035 Sayılı Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği

* 29378 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

* 29314 Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği

* 28300 Sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

* 29214 Sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

* 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

 

 

Faaliyetler

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Alt Birimlerinin Faaliyetleri

 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdürlüğü’nün görevleri

Aşağıda belirtilen görevler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından yürütülür:

 1. Ambalaj Atıklarının (Kağıt-Karton,Platik,Metal,Cam) ayrı toplanmasını sağlamak
 2. Bitkisel kızartmalık atık yağların ayrı toplanmasını sağlamak,
 3. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetiminin sağlanması çalışmalarını yapmak,
 4. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,
 5. Pil ve Akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlamak,
 6. Endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,
 7. Koku ve görüntü kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,
 8. İşyerlerinden tesislerden kaynaklanan atık su kirliliğini incelemek ve çözüme yönelik çalışmalar yapmak
 9. Mevcut park ve bahçelerin bakim ve onarımını yapmak,
 10. Refüj ve meydanların elektrik bakımını ve çevre düzenlemesi yapmak,
 11. Gerekli görülen yerlere fidan ve mevsimlik çiçek dikmek ve bakımını yapmak,
 12. Bütün park, bahçe ve refüjlerin temizliği, sulaması ve bekçilik hizmetlerini yerine getirmek,
 13. Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak
 14. Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gelen; çevre, temizlik ve parklarla ilgili şikayetleri değerlendirmek,
 15. Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017