MENÜMENÜ
 
 
OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI İLANI

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

 

İlgi:    a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın  27.03.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.

           b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.

           c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

 

Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2022 Yılı 01. Dönem Ocak ayı toplantıları 03 Ocak 2022 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                       Belediye Başkanı  

 

 

G Ü N D E M            :

Açılış ve Yoklama

 

 

Teklifler                          ;

 

  1. 1.    Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.12.2021 tarih ve R/2562186  sayılı “Kağıthane Belediye Meclisi 2022 Yılı Çalışma Takvimi” ile ilgili teklifi.
  2. 2.    Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyelerinin Seçimi.
  3. 3.    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2021 tarih ve R/2562421 sayılı  “2022 yılı Sözleşmeli Personel İstihdamı” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017