MENÜMENÜ
 
 
Mayıs Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

           5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 2024 Yılı 05. Dönem Mayıs ayı toplantıları 06 Mayıs 2024 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

          Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                     Belediye Başkanı          

G Ü N D E M                : 

Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                          ;

1.   Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.04.2024 tarih ve R/2757686 sayılı “2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ     

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017