MENÜMENÜ
 
 
Haziran Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

      BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI                             

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir. 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2023 Yılı 06. Dönem Haziran ayı toplantıları 05 Haziran 2023 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,            

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı      

G Ü N D E M               :

 

Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                          ;

1.   Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 26.04.2023 tarih ve R/2677009 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kağıthane Talatpaşa Mahallesi, I-116 pafta, 4422 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması” ile ilgili teklifi.

2.   İşletme Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve R/2683864 sayılı “Fiyat tarifeleri (K-Park Otoparkları)” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ                                                                                        

    

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017