MENÜMENÜ
 
 
Mart Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir. 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2023 Yılı 03. Dönem Mart ayı toplantıları 06 Mart 2023 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı      

G Ü N D E M               :

 

Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                          ;

1.   Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 10.02.2023 tarih ve R/2640747 sayılı “Bilirkişi Seçimi” ile ilgili teklifi.

2.   Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.01.2023 tarih ve R/2655602 sayılı “Kağıthane İlçesi Seyrantepe Mahallesi, 7708 ada, 5-16-20-21 sayılı parseller ile bir kısım kadastral yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili teklifi.

3.   Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 10.02.2023 tarih ve R/2658514 sayılı “Belediyemiz mülkiyetinde kayıtlı 2 adet taşınmazın belediyemiz veya şirketlerinin tahakkuklarına mahsuben Maliye Hazinesine devri” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ                                                                            

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017