MENÜMENÜ
 
 
8. Seçim Dönemi İlk Toplantı İlanı
 

     KAĞITHANE İLÇE BELEDİYE MECLİSİ

                             8. SEÇİM DÖNEMİ İLK TOPLANTI İLANI            

      

            Ülkemizde Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 – Pazar günü yapıldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesinde “Belediye meclisi, seçim sonuçlarını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” şeklindeki hükmü gereği, Kağıthane İlçe Belediye Meclisi toplanması gerekmektedir. 

             Bu nedenle, 31 Mart 2024 – Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Kağıthane İlçe Belediye ve Belediye Meclis Üyeliği seçim sonuçları Kağıthane İlçe Seçim Kurulu tarafından 05.04.2024 tarihli tutanakla kesinleştiği ilan edilmiş olduğundan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi ilk toplantısı; 2024 yılı 4. Dönem Nisan ayı toplantıları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat: 10:00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

            Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane   Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis Toplantısı’nda hazır bulunmaları hususu, 

             Önemle rica olunur.

                                                                                                                                                   Mevlüt ÖZTEKİN                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı          

G Ü N D E M                  :

Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                          ; 

1.    Meclis I. Başkan Vekili seçimi.

2.    Meclis II. Başkan Vekili seçimi.

3.    Meclis Divan Katipleri Üye seçimi.

4.    Belediye Encümeni Üye seçimi.

5.     Meclis Plan Bütçe Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi. 

6.    Meclis İmar Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.

7.     Meclis Hukuk Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.

8.    Meclis Tarife Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.

9.    Meclis Eğitim ve Spor Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.

10.  Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.

11.  Meclis Engelliler Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.

12.  Meclis Kültür ve Turizm Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.

13.  Marmara  Belediyeler Birliği’ne üye seçimi.

14.  Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye seçimi.

15.   2023 yılına ait Belediye Faaliyetleri ile ilgili Meclis Denetim Komisyonu Raporunun okutulmak suretiyle meclise bilgi verilmesi.

16.   Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 18.03.2024 tarih ve R/2750983 sayılı “Kağıthane Belediyesi 2023 Yılı İdari Faaliyet Raporu” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ

 

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017