MENÜMENÜ
 
 
MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI İLANI

Sayı    : 46574814/2590395                                                                                                    26 /04 /2022

Konu  : Belediye Meclisi Toplantı İlanı.

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

 

İlgi:    a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın  27.03.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.

           b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.

           c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2022 Yılı 05. Dönem Mayıs ayı toplantıları 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,     

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                       Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                        Belediye Başkanı       

 

G Ü N D E M                :

 

Açılış ve Yoklama

 

 

Teklifler                          ;

  1. 1.   Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01.04.2022 tarih ve R/2583917 sayılı “İsimsiz Sokağa İsim Verilmesi” ile ilgili teklifi. 
  2. 2.   Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01.04.2022 tarih ve R/2416356 sayılı “Ortabayır Mahallesindeki Yücelen Sokağının Aksının Kısaltılması” ile ilgili teklifi.
  3. 3.   Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.04.2022 tarih ve R/2590371 sayılı “2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi. 

 

KAPANIŞ                                                                                              

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017