MENÜMENÜ
 
 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

   

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir. 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2023 Yılı 12. Dönem Aralık ayı toplantıları 04 Aralık 2023 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı      

G Ü N D E M               :

 

Açılış ve Yoklama

 

 

Teklifler                          ;

1.     Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2023 tarih ve R/2723965 sayılı “2024 yılı Nikah İşlemleri Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.

2.     Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2023 tarih ve R/2724138 “2024 yılı Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili teklifi.

3.     Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2023 tarih ve R/2724065 sayılı “2024 yılı Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.

4.     Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2023 tarih ve R/2724143 sayılı “2024 yılı Belediye Başkan Yardımcılarının Aylık Ödenekleri” ile ilgili teklifi.

5.     Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 23.11.2023 tarih ve R/2724506 sayılı ‘’2024 yılı Ticari Kaynaklı Tehlikesiz Atık Fiyat Tarifeleri’’ ile ilgili teklifi.

6.     Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.11.2023 tarih ve R/2724212 sayılı ‘’2024 yılı Yol Katılım Bedelleri Fiyat Tarifeleri’’ ile ilgili teklifi.

7.     Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2023 tarih ve R/2723908 sayılı ‘’2024 yılı Fiyat Tarifeleri’’ ile ilgili teklifi.

8.     Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih ve R/2724048 sayılı ‘’2024 yılı Fiyat Tarifeleri’’ ile ilgili teklifi.

9.     İşletme Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih ve R/2724957 sayılı ‘’2024 yılı Fiyat Tarifeleri’’ ile ilgili teklifi.

10.     Zabıta Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih ve R/2725122 sayılı ‘’2024 yılı Fazla Çalışma    Ücreti” ile ilgili teklifi.

11.     Zabıta Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih ve R/2725211 sayılı ‘’2024 yılı Pazar Yerleri Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.

12.     Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.10.2023 tarih ve R/2716533 sayılı ‘’Kağıthane İlçesi, 8688 Ada 8 Parsel, Kısmen 3,18,19 Parsel Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.Planı Değişikliği” ile ilgili teklifi.

13.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih ve R/2725119 sayılı “2024 yılı Yapı Ruhsatı Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.

14.    Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih ve R/2725811 sayılı “2024 yılı Maktu Vergi ve Harç Bedelleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.

15.    Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 15.11.2023 tarih ve R/2722341 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K-116 pafta, 4233 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması” ile ilgili teklifi.

16.    Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih ve R/2718739 sayılı “2024 yılı Çevre Temizlik Vergisi Fiyat Tarifesi’’ ile ilgili teklifi.

17.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih ve R/ 2725392 sayılı “2024 yılı Otopark Ücret Tarifesi’’ ile ilgili teklifi.

18.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih ve R/2725506 sayılı “Ticari Alanlar Konut Kullanım Oranının % 50’ye Çıkarılması’’ ile ilgili teklifi.

19.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2023 tarih ve R/2725506 sayılı “Otopark Yönetmeliği’’ ile ilgili teklifi.

20.    Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih ve R/2724904 sayılı “2024 yılı Denetim ve Komisyon Bedeli Fiyat Tarifesi’’ ile ilgili teklifi.

 

 

KAPANIŞ                                                                                     

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017