MENÜMENÜ
 
 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

                                            

     

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2022 Yılı 12. Dönem Aralık ayı toplantıları 05 Aralık 2022 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

 Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                       Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                       Belediye Başkanı  

G Ü N D E M                      :

 

Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                          ;

 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 16.11.2022 tarih ve R/2636404 sayılı “2023 yılı Fiyat Tarifesi”  ile ilgili teklifi
 2.  
 3. Zabıta Müdürlüğü’nün 22.11.2022 tarih ve R/2637725 sayılı “2023 yılı Pazar Yerleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
 4.    
 5. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2022 tarih ve R/2637734 sayılı “2023 yılı Nikah İşlemleri Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
 6.  
 7. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 22.11.2022 tarih ve R/2637916 sayılı “2023 yılı Maktu Vergi ve Harç Bedelleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
 8.  
 9. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2022 tarih ve R/2637740 “2023 yılı Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili teklifi.
 10.  
 11. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve R/2638502 sayılı “2023 yılı Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
 12.  
 13. İşletme Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve R/2638476 sayılı “2023 yılı Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
 14.  
 15. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2022 tarih ve R/2637748 sayılı “2023 yılı Belediye Başkan Yardımcılarının Aylık Ödenekleri” ile ilgili teklifi.
 16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.11.2022 tarih ve R/2633514 sayılı “2023 yılı Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
 17.  
 18. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 22.11.2022 tarih ve R/2637686 sayılı “2023 yılı Kreş     Ücreti Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ                                                                                                            

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017