MENÜMENÜ
 
 
Eylül Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

      BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir. 

          5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2023 Yılı 09. Dönem Eylül ayı toplantıları 04 Eylül 2023 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

          Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı      

G Ü N D E M               :

 

Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                          ;

1.   Meclis Divan Katipliği boşalan Üyeliğine Üye Seçimi. 

2.   Meclis İmar Komisyonu boşalan Üyeliğine Üye Seçimi. 

3.   Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 19.06.2023 tarih ve R/2689460 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kağıthane Gürsel Mahallesi, H-118 pafta, 8889 ada, 8 parsel- Çağlayan Mahallesi, G-118 pafta, 8489 ada, 70 parsel sayılı taşınmazların satışının yapılması” ile ilgili teklifi.

4.   Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 02.08.2023 tarih ve R/2698710 sayılı “Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Etibank Caddesi No:82/1 kapı numaralı yerde bulunan Mahalle Konağı içindeki yaklaşık 16,00 m² alanlı bağımsız bölümün Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı polis irtibat noktası olarak hizmet verilmesi şartı ile İçişleri Bakanlığı’na (Emniyet Genel Müdürlüğü) 10 (on) yıl süreliğine bedelsiz olarak tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.

5.     Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 10.07.2023 tarih ve R/2692865 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kağıthane Talatpaşa Mahallesi, 4529 ada, 1 parsel ve bağımsız bölüm (1 adet) ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 4530 ada, 1 parsel ve bağımsız bölüm (6 adet) sayılı toplam 7 (yedi) adet taşınmazın satışının yapılması” ile ilgili teklifi.

6. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 04.08.2023 tarih ve R/2699617 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kağıthane Gürsel Mahallesi, H-117 pafta, 8889 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması” ile ilgili teklifi.

7. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 11.08.2023 tarih ve R/2701055 sayılı “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla Belediyemize Ulaşım Yollarının yapım, bakım ve onarım alt-üst yapısının rehabilite edilmesi, prestij yollardaki aksesuarlar için malzeme bedeli dahil, asfalt, ağaç ve beton elemanları kullanılarak İBB ve Belediyemiz arasında ortak proje çalışmaları yürütülmesi amacıyla talep edilen yardım” ile ilgili teklifi.

8. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 09.08.2023 tarih ve R/2700634 sayılı “2023 Yılı Maktu Vergi ve Harç Bedelleri Tarifeleri” ile ilgili teklifi.

9. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 10.08.2023 tarih ve R/2700898 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kağıthane Gürsel Mahallesi, H-118 pafta, 8889 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın satışının yapılması” ile ilgili teklifi.

10.  Zabıta Müdürlüğü’nün 28.08.2023 tarih ve R/2704504 sayılı “Gültepe Mahallesi semt pazarının kapatılması” ile ilgili teklifi.

 11.Zabıta Müdürlüğü’nün 28.08.2023 tarih ve R/2704492 sayılı “Hürriyet Mahallesi semt pazarının kapatılması” ile ilgili teklifi.

12.Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 29.08.2023 tarih ve R/2704752 sayılı “İstanbul Kalkınma Ajansı Projelerinin sözleşme ve raporlama aşamalarında Belediyemizi temsile, İlzama ve proje belgelerini İmzalamaya Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt ÖZTEKİN’in yetkilendirilmesi” ile ilgili teklifi.

13.Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.08.2023 tarih ve R/2704992 sayılı “Kağıthane İlçesi, Nurtepe Mahallesi Eyüp sultan caddesi 4853 adanın altındaki park alanının içinde kalan tescilli su hazneleri çevresinin  düzenlenmesi yapım işi ile ilgili katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanı Sayın Mevlüt ÖZTEKİN’e yetki verilmesi” ile  ilgili teklifi.

14. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 04.09.2023 tarih ve R/2705534 sayılı “Gündüz Çocuk  Bakımevi Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.

15. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.09.2023 tarih ve R/2705430 sayılı “Park İsmi Verilmesi” ile ilgili teklifi.

16. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 04.09.2023 tarih ve R/2705605 sayılı “Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak’ta bulunan Belediyemize ait Hobi Bahçelerinin 2024 Yılı için Yıllık Kiralama Ücret  Tarifesi” ile ilgili teklifi.

  

KAPANIŞ                                                                                              

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017