MENÜMENÜ
 
 
Metruk Yapılar - 3194 Sayılı İmar Kanunu Hakkında Duyurular

Konu: Kağıthane İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 5200 ada, 2 1 parsel, Ahenk Sokak No: 33 ve 35 kapı sayılı yerlerde aynı parselde bulunan 2 adet metruk görünümde olan yapı ile ilgili olarak...Rapor için lütfen tıklayınız.

Konu: Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8901 ada, 7 parsel, Kuzulu Sokak No: 4 kapı sayılı yerde bulunan metruk görünümde olan yapı ile ilgili olarak...Rapor için lütfen tıklayınız.

Konu: Kağıthane İlçesi, Çağlayan Mahallesi, 5818 ada, 1 parsel, Meral Sokak, No: 59 kapı sayılı yerin yan tarafında bulunan, mer-i imar planlarımıza göre yol alanında kalan metruk görünümde olan yapı ile ilgili olarak...Rapor için lütfen tıklayınız.

Konu: Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 4744 ada, 11 parsel, Fabrika Sokak No: 3 kapı sayılı yerde bulunan metruk görünümde olan yapı ile ilgili olarak...Rapor için lütfen tıklayınız.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017