MENÜMENÜ
 
 
Çeliktepe Yaşam Beceri Atölyeleri

ÇELİKTEPE YAŞAM BECERİ ATÖLYELERİ DERSLİKLER

AKIL OYUNLARI VE DÜŞÜNME STRATEJİLERİ ATÖLYELERİ

AMACI: Çocukların, tahmin ederek ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilen, karşılaştığı problemlerde farklı düşünme stratejilerini geliştirebilen, farklı çözüm yollarını değerlendiren,  problemleri çözme süreci içinde kendine ait düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, eleştirel analitik yaratıcı düşünme becerilerini hayata geçirerek çok yönlü düşünebilen ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı edinmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 2,3,4,5,6. Sınıflar

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYELERİ

AMACI: Çocuğa, doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini sağlamak, öğrencinin görsel algı ve birikimleri ile öznel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkân tanımak, biçim, renk ve kompozisyon bilinci kazanmalarını sağlamak, öğrencinin, analiz ve sentez yeteneği (seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme) ile eleştirel bakış açısını geliştirmek, yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak, öğrencilerin yaratıcı ve üretici güçlerini geliştirmek, dikkatli, disiplinli bir gözlem ile nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 2, 3, 4, 5, 6.sınıflar

EĞİTİCİ DRAMA ATÖLYELERİ

AMACI: Çocukların, özgüven kazanarak kendilerini doğru ifade etmelerini, drama yoluyla yaratıcılıklarını geliştirmelerini, algı alanını genişletip ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerini, kendileri ve çevreleri ile iletişim ve etkileşim kurmalarını, drama yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve imgelem –gözünde canlandırabilme- gücünü geliştirmelerini, gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve imgelemlerini drama tekniklerini kullanarak ifade etmelerini, kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı ve bilinçli olmalarını, drama etkinliği ile grup heyecanı, iş birliği ve grup dinamizmi kazanmalarını, empati kurma, doğaçlama ve rol oynama becerilerini geliştirmelerini, araştırma istek ve duygusunu geliştirmelerini amaçlamaktadır.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 2, 3, 4, 5, 6.sınıflar

ROBOT TASARIMI VE PROGRAMLAMA ATÖLYELERİ

AMACI: Çocukların, elektronik ve mekatroniği tanıyarak bu alanda kendi yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamaktır. İlgi alanlarını keşfetmelerine ışık tutmaktır. Kendilerinin de bir şeyler üretebildiklerini görmelerine katkı sağlamaktır. Robot teknolojisinitakip eder ve programlama dilini öğrenir.
Tanımlanan bir görevi yerine getirebilen robotu tasarlar. Robot Tasarım çalışmaları, bireylerin kendilerini ifade edebilmelerine, creative emotions  -yaratıcı duygularını- ortaya çıkarmalarına, “farkındalık” kavramını takım çalışması sayesinde tanımalarına ortam ve olanak sağlamaktır. Ayrıca, onları özgüvenleri tam, bilişsel ve sosyal becerileri gelişmiş kişiler olarak hayata hazırlamaya teşvik etmektir.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 7, 8, 9, 10, 11.sınıflar

MUTFAĞA VE ÇIRAK EĞİTMENİ

AMACI: Gençlerin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi noktasında bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Gıda güvenliği ve hijyen kurallarının öğrencilerce dikkate alınmasına katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin mutfak becerileri ve yemek kültürü konularında eğitim almalarının yanı sıra gıdaların kimyasal yapılarını da öğrenmeleri amaçlanmaktadır.  Türk mutfağının tanınması sağlanmaktadır.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 7, 9, 10, 11.sınıflar

KURAN-I KERİM EĞİTİMİ

AMACI: Çocukların, Kuran-ı Kerim okuma, siyer bilgi ve becerilerinin, dini ve ahlaki sorumluluklarına yönelik tutumlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

ÖĞRENCİ SEVİYESİ: 2, 3, 4.sınıflar

Adres Çeliktepe Mah. İnönü Cad. Kaptan Sok. No:1/1 Kağıthane
Tel  
Açılış 07 Aralık 2017
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017