MENÜMENÜ
 
 
Yönetim

Mehmet Yüksel KIZILOĞLU
Spor İşleri Müdürü

E-Posta: mehmetkiziloglu@kagithane.bel.tr
Tel:294 05 92

Erzurum doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Yine aynı şehirde olan Atatürk Üniversitesin’de İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesin’de tamamladı ve İnşaat Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Kısa bir süre özel sektörde şantiye şefliği yaptıktan sonra, 2002 yılında Kağıthane Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünde göreve başladı. Sırasıyla Bölge mühendisliği, Yapı denetim şefliği, müdür muavinliği yaptıktan sonra Başkan danışmanı olarak görevine devam etti. Değişik dallarda sertifikalara ve katılım belgelerine sahiptir. Çocukluk yıllarından itibaren amatör olarak güreş, futbol, kayak ve binicilik branşlarıyla ilgilenmiş olup; şimdilerde ise binicilik alanındaki spor faaliyetini profosyonel olarak devam ettirmektedir.

2014 yılında Spor İşleri Müdürlüğü’ne atanmıştır. Halen görevine devam eden Mehmet Yüksel KIZILOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetmelik

KAĞITHANE BELEDİYESİ

 AMATÖR SPORLAR BAŞARI ve ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ………………………………………………………………………………………2

KAPSAM………………...……………………………………………………....................2

DAYANAK…………………………………………………………………………………2

TANIMLAR………………………………..……………………………………………….2

 

BÖLÜM II: ÖDÜLLERİ VERECEK MAKAM VE ÖDÜLLENDİRME ŞEKLİ

ÖDÜLE ADAY OLMA KOŞULLARI………………………………………………..3-4

 NAKDİ ÖDEME…………………………………………………………………..............4

 ÖDÜLLERİN  DAĞITIMI ve ÖDÜLLERİN ŞEKLİ………………………………4-5-6-7

 ÖDÜL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR…………………………………………………….7

 ÖDÜL TÖRENİ…………………………………………………………………………....8

 ARAÇ TAHSİS ETME………………………………………………………………..…...8

 

BÖLÜM III: ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

ÖDÜL İLKELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER…………………...………………………...8

 YÜRÜRLÜLÜK……………………………..…………………………………………….9

YÜRÜTME………………………………………………………………...……………….9

  

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Kağıthane’de faaliyet gösteren, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı amatör, ferdi ve takım sporlarına destek verilerek başarı elde edilmesi ve bu başarıyı elde eden takımlar, bireysel sporcular ile bu sporcuların antrenör ve kulüplerine ödül verilerek spora teşvik ve başarının arttırılması ön görülmektedir. Bu yönetmelik kapsamında verilecek ödülleri, yönetmelikte belirtilen sayıların en üst limit kabul edilerek hazırlanmıştır  

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik; Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarda, Olimpik veya Paralimpik olmayan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında,Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Universiade ve Akdeniz oyunları ile Spor Genel Müdürlüğünün koordinesi ile iştirak edilen diğer ulusal ve uluslararası spor oyunları, Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tescilli amatör federasyon sporları, ferdi ve takım sporlarında başarı sağlanması için destek verilmesini, tüm spor branşlarında sadece ilk üçte başarı elde eden spor kulüpleri ile antrenör, lisanslı sporcularına ve Kağıthane’de ikamet eden ferdi lisanslı sporculara Belediye Meclis Kararı ile ödül verilmesini kapsar.

Dayanak

Madde 3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 Maddesi (b) bendi.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte;

1) Başkanlık Makamı: Kâğıthane Belediye Başkanlığı.

2) 5393 Sayılı Kanun: 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

3) GSGM: Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

4) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu.

5) BAL: Bölgesel Amatör Futbol Ligi.

6) Olimpik Branş: Olimpiyatlarda fiilen yarışması yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,

7) Engelliler Paralimpik Komitesince düzenlenen olimpiyat oyunlarını,

8). Uluslararası spor oyunları: Spor Genel Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen uluslararası spor müsabakaları ile gençlik organizasyonlarını,

9). Universiade: Dört yılda bir yapılan Dünya Üniversite Yaz veya Kış Spor Oyunlarını ifade eder. ifade eder.                                       

İKİNCİ KISIM

ÖDÜLLERİ VERECEK MAKAM VE ÖDÜLLENDİRME ŞEKLİ

 

Ödüle Aday Olma Koşulları

Madde 5- Ödüle aday olma koşulları aşağıdaki şekildedir.

a) Bu yönetmeliğin 2. maddesinde belirtildiği gibi, Kâğıthane ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri, bu kulüplerin antrenörleri, lisanslı sporcuları ve Kağıthane’de ikamet eden ferdi lisanslı sporcuları kapsar.

b) Ferdi ve takım sporlarında kulüp lisanslı sporcuların, antrenörlerin, ferdi branşlarında sporcuların başarılı olmaları (milli takım adına) ve bu başarılarını uluslararası federasyonların tanıdığı en az 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiş olan organizasyonlardaki başarısını ilgili ulusal federasyon, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından belgelemiş olması durumunda bu ödüle aday olabilir ya da aday gösterilebilirler.

c) Tüm spor branşlarında birinci olan sporcuların kulüpleri ve antrenörleri, ilk üçte başarı elde eden kürsüye çıkan, kulüp, antrenör, kulüp lisanslı sporcular ve lisanslı bireysel sporcular ödüllendirilir.

d) Bireysel branşlardaki 2’ li takım ve 3’ lü takım dışındaki tk. yarışmalarına ödül verilmez.

e) Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporculara, kulüp ve antrenörlere yılda sadece 1 (bir) kez en yüksek ödül verilir.

f) Uluslararası yarışmalarda minik, yıldız genç, ümit ve büyük kategorileri, kulüp ve antrenörler ödül ödeme miktarları yönetmelikte yer alan ödül tablosu üzerinden yapılır.

g) Uluslararası müsabakalarda sporcuların milli takım adına yarışması ve millilik belgesi veya milli sporcu olduğuna dair resmi yazı ibraz etmesi zorunludur.

h) Kulüp lisanslı sporcular ve ferdi lisanslı sporcular bu ödüle aday olabilmeleri için Kağıthane ilçesinde son 24 ay ikamet ettiklerini nüfus müdürlüğünden veya ilgili muhtarlıktan ilgili yerde oturmaya başladığı gün, ay, yıl belirtilerek muhtar imzalı ve mühürlü olarak belgelemek zorundadır.

i ) Kağıthane ilçesinde ikamet etmeyen kulüp lisanslı sporcuların ödül alabilmeleri için son 3 yıl buyunca Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren kulüplerde lisanslı sporcu olduklarını kulüp lisans döküm cetveli ile belgelemek zorundadırlar. (Sporcu transferleri hariç lisanslı olarak kulüpte ilk defa spora başlayanlarda bu süre 1 (bir) yıldır. Bu sporcular spor kulübünde ilk defa spora başladıklarını belgelemek zorundadırlar.)

j) Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcuları (h), (i) maddelerinden muaftır.

k)Ödül talep eden Ferdi lisanlı sporcuların lisansında ferdi ibaresi yazma şartı aranır.

l) Bu ödül yönetmeliğinden ferdi lisanslı sporcuların antrenörleri yararlanamaz.

m) Bu ödül yönetmeliğinden Kağıthane’de ikamet edip ilçe dışındaki spor kulüplerindeki sporcular yararlanamaz.

 n) Bu yönetmelikten başarı durumlarını belgeleyemeyenler, lisans ve kimlik fotokopileri ile banka hesap numaralarını bildirmeyenler yararlanamaz.

o) Evrak teslim tarihi en son her yılın 01 Aralık günü mesai bitimine kadardır. Bu tarihten sonra gelen evraklar yasal mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilecektir.

ö) Özel turnuvalar ödül yönetmeliğine tabi değildir.

p) Kâğıthane ilçesinde bulunan tüm amatör spor kulüpleri ödül yönetmeliğinde bulunan nakdi ve ayni yardımlar için Kâğıthane Amatör Spor Kulüpleri Birliği Destekleme Derneği (Kulüpler Birliği) aracılığı ile Kâğıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne başvurmaları halinde ödüle aday olabilirler.

Nakdi Ödeme

Madde 6- Nakdi ödeme; spor kulüplerinin ilgili spor branşlarının sezon içinde başarı sağladıkları ilgili federasyonlarından alınacak olan başarı neticeleri esas alınarak Kağıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

a) Ferdi lisanslı ve kulüp lisanslı sporcu ödül ödemeleri sporcuların kendi adına olan banka ıban no hesabına.

b) Kulüp ve antrenör ödül ödemeleri antrenörlerin adına olan banka ıban no hesabına.

 c) İstanbul dışı Türkiye Şampiyonası il dışı müsabakaya katılım (futbol dışı mücadele sporları) ödülleri spor kulübü ıban no hesabına,

d) Futbol Amatör spor kulüpleri ödül ödemeleri spor kulübü ıban no hesabına yatırılır.

           

Ödüllerin Dağıtımı ve Ödüllerin Şekli

 Madde 7- Ödüllerin dağıtımı aşağıdaki şekildedir.                                                                                                                                         

a) Bu yönetmelikle, bütün spor branşları için sezon bir yıl olarak kabul edilecektir.

b) O sezon sonunda bir spor dalında ve o spor dalının farklı kategorilerinde ki resmi organizasyonlarda aynı sporcuların veya takımların elde ettiği en büyük başarılar ödüllendirilecektir.

c) Bir sporcu ulusal veya uluslararası yarışmalarda tek bir spor dalından ödül alabilir.

d) Sporcular, antrenörler ve kulüpler il, ulusal veya uluslararası düzeydeki müsabakalarda aldıkları derecelerinden dolayı sadece tek bir spor dalı (branş) üzerinden bir kez en yüksek ödülü alırlar. Buna ilaveten kulüp ve antrenörlere her artı şampiyonluk için ödül tablosunda belirtilen ilave ödüller ile ödüllendirilir.  

e) Birden fazla antrenör çalıştıran spor kulüplerine tek antrenör ödül ödemesi yapılır.

g) İkinci bir kulüpte antrenörlük yapan antrenörler bir spor kulübü üzerinden ödül ödemesi alırlar.

h) Takım sporlarından olan basketbol, voleybol ve hentbol branşlarından herhangi biri için federasyon tarafından oluşturulan lig müsabakalarına 3 farklı kategoride katılıp ligini tamamlayan spor kulüplerine 3.000,00 TL ödül ödemesi yapılır.

ı) Kağıthane Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğine istinaden yıl içerisinde dağıtılacak olan Nakdi Ödemeler (toplam ödül miktarı) 02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı “5393 belediye kanunu 14. Maddesi birinci fıkrası gereği bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez. Ödül ödemeleri evrak kayıt sistemine göre öncelik sırası verilerek ödenir.

i) Ferdi Amatör sporlarda, Federasyonların düzenlediği ulusal düzeydeki İstanbul dışı Türkiye şampiyonası minikler, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler kategorilerine yıl içerisinde farklı tarihlerde toplamda 2 (iki) veya 3 (üç) ayrı kategoride katıldıklarını ilgili federasyondan müsabaka adı, tarihi ve yapıldığı il yazılı olacak şekilde belgeleyen ferdi amatör (mücadele) spor kulüplerine 2 (iki) ayrı kategoride katılım için bir kez olmak kaydıyla #5.000,00TL (beşbintürklirası) 3 (üç) ayrı kategoride katılım için #7.500,00TL (yedibinbeşyüztürklirası) ödül verilir.

 

Futbol Dışı Amatör Spor Kulüpleri, Sporcuları ve Antrenörlerden istenen gerekli evraklar;

Madde 8- Ödül talep eden Kulüp, antrenör ve sporcular aşağıdaki belgeleri spor işleri müdürlüğüne bu yönetmelikte belirtilen tarihe kadar teslim etmek zorundadırlar. Belgeleri teslim etmeyen veya eksik olarak teslim edenlere ödül ödemesi yapılmaz.

 

a)  Ödül talep dilekçesi.

b)  GSGM, TFF, federasyondan ayrıntılı olarak müsabakaya katılım belgesi (müsabaka adı, müsabaka ili, tarihi ve katılan kulüp adı, sporcu adı, derecesi vs.)

c)  Müsabakaya katılan sporcuların lisans fotokopisi (ödül alacağı yıla ait)

d)  Müsabakaya katılan sporcunun kimlik fotokopisi

e)  İlk defa kulüp lisanslı olarak ödül alacak sporcular için GSGM den ilgili kulüpte spora başladığına dair yazı veya sporcu sicil döküm cetveli.

f)  İkametgâh belgesi (24 ay ikamet etiğine dair) veya kulüp lisans döküm cetveli.

g)  Uluslararası müsabakalarda yarışan sporcular için millilik belgesi veya milli takım adına yarıştığını belirten resmi yazı.

h)  Kulüp sözleşmesi ve Antrenör belgesi (antrenörler için)

i)  Banka hesap cüzdan fotokopisi (ıban nolu)

 

(FUTBOL DIŞI) MÜCADELE SPORLARI SPORCU ÖDÜL TABLOSU

                                             

 

MİNİK – YILDIZ

GENÇ - ÜMİT

BÜYÜK

1.                               (BİRİNCİ

2.

 (İKİNCİ

3.

(ÜÇÜNCÜ)

1.

(BİRİNCİ)

2.

(İKİNCİ)

3.

(ÜÇÜNCÜ)

1.

(BİRİNCİ)

2.

(İKİNCİ)

3.

(ÜÇÜNCÜ)

İSTANBUL ŞAMPİYONASI

 

600,00

 

 

400,00

 

 

200,00

 

 

750,00

 

 

500,00

 

 

250,00

 

 

900,00

 

 

600,00

 

 

300,00

 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

1.000,00

 

850,00

 

750,00

 

1.250,00

 

1.000,00

 

750,00

 

1.750,00

 

1.250,00

 

750,00

 

ULUSLAR ARASI VE BALKAN ŞAMPİYONASI

 

2500,00

 

 

2.000,00

 

 

1.000,00

 

 

3.250,00

 

 

2.500,00

 

2.000,00

 

 

4.000,000

 

 

3.000,00

 

2.000,00

 

AVRUPA ŞAMPİYONASI, UNİVERSİAD VE AKDENİZ OYUNLARI

 

3.000,000

 

 

2500,00

 

 

2.000,00

 

7.000,00

 

5.000,00

 

3.000,00

 

8.000,00

 

6.000,00

 

4.000,00

 

DÜNYA ŞAMPİYONASI

4.000,00

3.000,00

2500,00

9.000,00

 

7.000,00

 

5.000,00

 

 

10.000,00

 

 

8.000,00

 

 

6.000,00

 

OLİMPİYAT OYUNLARI

 

 

 

 

 

 

En Fazla 100.000,00

 

En Fazla

75.000,00

 

En Fazla

50.000,00

 

 

Not: Bu tabloya göre ödül alacak olan kulüp sporcularının evrakları yarıştıkları kategorilere göre (ayrı ayrı) hazırlanıp Spor İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

         Bu tabloda yer alan miktarlar TL. olarak ödenir.

 

(FUTBOL DIŞI) MÜCADELE SPORLARI KULÜP VE ANTRENÖR ÖDÜL TABLOSU

 

MÜSABAKA ADI

1.

(BİRİNCİ

2.

(İKİNCİ)

 

3.

(ÜÇÜNCÜ)

 

İSTANBUL ŞAMPİYONASI

 

1.250,00  + Her Şampiyon Sporcu için  250,00

x

x

 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

 

1750,00 + Her Şampiyon Sporcu için 400,00

x

x

 

ULUSLAR ARASI VE BALKAN ŞAMPİYONASI

4.000,00 + Her Şampiyon Sporcu için 1.000,00

3.000,00

2.000,00

 

AVRUPA ŞAMPİYONASI, UNİVERSİAD VE AKDENİZ OYUNLARI

8.000,00 + Her Şampiyon Sporcu için 2.000,00

 

6.000,00

 

 

 

4.000,00

DÜNYA ŞAMPİYONASI

 

9.000,00 + Her Şampiyon Sporcu için2500,00

 

7.000,00

 

5.000,00

 

OLİMPİYAT OYUNLARI

 

18.000,00 + Her Şampiyon Sporcu içi 5.000,00

 

15.000,00

 

12.000,00

Not:Bu tabloya göre ödenecek kulüp ve antrenör ödül ödemeleri antrenör hesabına yatırılır.

        Bu tabloda yer alan miktarlar TL. olarak ödenir.

 

Amatör Spor Kulüplerine (Futbol) Verilecek Ödüller;

Madde - 11

1- En alt yaş kategorisi ( U11 ) mecburi olmak şartıyla A takım kategorisi dahil en az 5 kategoride takım kurup lige katılmaları ve ligi tamamlamaları halinde 5.000,00 TL, en az 7 kategoride takım kurup lige katılmaları ve ligi tamamlamaları halinde 10.000,00 TL,en az 9 kategoride takım kurup lige katılmaları ve ligi tamamlamaları halinde 15.000,00 TL  ödeme yapılır. Bir sporcu birbirini takip eden en fazla iki yaş kategorisinde yarışabilir.

 

2-  Amatör spor kulüplerinin futbol takımlarının bir üst lige çıkmaları durumunda;

a)  Bölgesel amatör ligi kategorisinden 3. lige çıkan takıma ödül olarak                          30.000,00TL.    

b)  Klasman ligi takımlar kategorisinden bal ligine çıkan takıma ödül olarak                   10.000,00TL.

c)  Süper Amatör Liginden klasman grubuna kalan takıma ödül olarak                              6.000,00TL.

d)  1.Amatör A takımlar kategorisinden süper amatör ligine çıkan takıma ödül olarak      4.000,00TL.

e)  2.Amatör A takımlar kategorisinden 1.Amatör lige çıkan takıma ödül olarak               2.000,00TL.

3-  Kategorisinde derece alıp, Türkiye Şampiyonasına katılan futbol takımlarına İstanbul dışındaki kamp giderleri ( iaşe ) her kademeye katılma ödülü olarak #5.000,00TL. (beşbintürklirası) nakdi ödeme yapılır.

Türkiye Şampiyonasına katılıp grubunda Türkiye Şampiyonu olan futbol takımına #10.000,00TL. (onbintürklirası) nakdi ödül verilir.

4-  Ödül talep eden Kulüpler aşağıdaki belgeleri spor işleri müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Belgelerini ibraz etmeyen veya eksik ibraz eden kulüplere ödül ödemesi yapılmaz.

 

Futbol Kulüplerinden İstenen Gerekli Evraklar

1- Ödül talep dilekçesi.

2- TFF onaylı Lige katılım belgesi. (kaç kategorilerde lige katılıp kaç kategoride tamamladığını gösterir belge)

3- Gurubunda şampiyon olduğuna dair TFF onaylı belge (bir üst lige çıkan kulüpler için)

4- Türkiye şampiyonasına hangi gurupta katıldığına dair TFF onaylı belge (grubunda şampiyon olup Türkiye şampiyonasına katılan kulüpler için)

5- Amatör Futbol Kulüplerine Verilecek Ödüller maddesinin 4. Bendinde belirtilen özelliklere haiz olan takımlar en az 16 haftalık TFF onaylı lig katılım belgesi.

6- Kulüp banka hesap cüzdanı (ıban nolu)

Ödül Törenleri

 Madde 12- Ödüllerin verilmesinde, törenlerin yapılıp yapılmaması ve törenin yapılma şekli her yıl ilgili branşların sezonu içinde Başkanlık Makamının uygun gördüğü şekilde yapılacaktır.

 

Araç Tahsis Etme

Madde 13-Araç tahsis etme ve il dışı araç karşılama aşağıdaki şekildedir.

a) Kâğıthane İlçesi sınırları içinde bulunan spor kulüplerinin amatör takımlarının İstanbul içi maçlara gidiş ve gelişlerinde Spor İşleri Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde araç durumu göz önüne alınarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü onayıyla araç tahsisi yapılır.

b) Kâğıthane İlçesi sınırları içinde bulunan spor kulüplerinin amatör takımlarının İstanbul dışındaki maçlara gidiş ve gelişlerinde araç durumu göz önüne alınarak Başkanlık makamı tarafından verilecek onayla (il dışı) araç tahsisi yapılabilir.

Madde 12- Ödülün durdurulması ve geri alınması

1. Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur:

a. Doping ile ilgili ulusal ve uluslararası kuralların ihlal edilmesinden dolayı tedbirli olarak ceza kurullarına sevk halinde.

b. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda.

2. Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki faaliyetlerden dolayı hakkında mahkumiyet kararı kesinleşenler ile dopingli çıktığı müsabakadan dolayı doping dolayısıyla sportif cezası kesinleşenler ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca kendilerine ödül verilecek diğer ilgililere ödül verilmez.

3. Birinci fıkranın (b) bendinde sayılan suçlardan mahkumiyeti kesinleşenler ile ödül aldığı müsabakada dopingli olduğu kesinleşen sporculara ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca kendilerine ödül verilecek diğer ilgililere verilen ödüller geri alınır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

 

Ödül İlkelerindeki Değişiklikler          

Madde 14- Bu yönetmelikte belirtilmiş olan hususlar hakkında kanunlar çerçevesi içinde Kâğıthane Belediye Başkanlık makamı, maddelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.            

Madde 15- Kağıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü değişen Şartlar doğrultusunda yeni Başarı ve Ödül Yönetmeliği hazırlayarak Kağıthane Belediyesi Meclisine Sunma hakkını saklı tutar.

 

Yürürlük

Madde 16- Bu yönetmelik 19 (ondokuz) maddeden ibaret olup  Kağıthane Belediye Başkanlığının onaylaması ile 2019 bütçe yılında yürürlüğe girer.            

Madde 17- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle önceki Amatör sporlar başarı ve ödül yönetmelikleri yürürlükten kalkar.

Madde 18- 2019 yılı ve sonraki yıllarda başarı gösteren Ferdi lisanslı sporcular, kulüp, Antrenör ve sporcuları başarı tarihine bakılmaksızın ödül ödemeleri bu yönetmelik üzerinden yapılır.

 

Yürütme

Madde 19- Bu yönetmelik, Kâğıthane Belediye Başkanlığı ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Madde  20- Kağıthane Belediyesi ödül yönetmeliği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Madde 21- Yönetmelikteki ödül kriterleri sağlansa bile; ilgili kişi, kulüp, antrenör ve sporcuya ödül ödeyip ödememe hakkını saklı tutar.

Faaliyetler

İçerik güncellenmektedir.

Projeler

İçerik güncellenmektedir.

Fotoğraf Galerisi

İçerik güncellenmektedir.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017