MENÜMENÜ
 
 
Şubat Ayı Meclis Toplantısı İlanı

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.
 
Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2019 yılı 2. Dönem Şubat ayı toplantıları 04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Saygılarımla rica olunur.   

                


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

  G Ü N D E M  :

Teklif ;

  1. İhtisas Komisyonlarından Çevre ve Sağlık Komisyonu boşalan üyeliğine Üye Seçimi.

2.Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 15.01.2019 tarih ve R/2320948-12036 sayılı “Taşınmaz Satışı” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017