MENÜMENÜ
 
 
Haziran Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

 

 

İlgi:    a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın  27.03.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.

           b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.

           c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

 

Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2021 Yılı 07. Dönem Temmuz ayı toplantıları 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M                          :

 

Açılış ve Yoklama

 

 

Teklifler                                ;

1.    Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 23.06.2021 tarih ve R/2521969-22787 sayılı “Talatpaşa Mahallesi I-116 pafta, 4533 ada, 1 parsel nolu 30.00 m² yüzölçümlü taşınmazın trafo alanı olarak kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıllığına ve 1,00 (bir) TL iz bedeli karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine intifa hakkı tesis edilmesi” ile ilgili teklifi.

2.    Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.06.2021 tarih ve R/2523508-23545 sayılı “Kağıthane İlçesi, 7751 adadaki bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili teklifi.

3.    İşletme Müdürlüğü’nün 30.06.2021 tarih ve R/2523620-6782 sayılı “Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ

Sokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017