-
-
-
Sağlık İşleri Hizmetleri

Muayene İşlemleri

Poliklinik Hizmetleri

- Muayene Hizmetleri
Müdürlüğümüze bağlı polikliniklerimizde belediyemiz memur personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleriyle birlikte, Kağıthane halkına da ücretsiz poliklinik hizmeti verilmektedir. Ayrıca bu polikliniklerimizde Emekli Sandığı emeklisi ve Bağ-Kur’lu hastalarımız da ilaçlarını sağlık karnelerine ücretsiz yazdırabilmektedir.

- Hemşirelik Hizmetleri
Polikliniklerimizde görevli hemşire ve sağlık memurlarımız tarafından; pansuman işlemleri, enjeksiyon işlemleri (reçete mevcutsa), tansiyon takibi,

- Ambulans Hizmetleri
Müdürlüğümüz tarafından merkez binada Ambulans Çağrı Merkezi kurulmuş olup, 1 ambulansımızla mesai saatleri içinde Kağıthane Halkına ücretsiz hasta nakil hizmeti sunulmaktadır.
Müdürlüğümüze birinci dereceden yakınları veya muhtarlık tarafından dilekçe ile başvuran, psikiyatrik rahatsızlık geçiren veya madde bağımlısı olan hastaların Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gerektiğinde kolluk kuvveti ile sevk ve nakilleri yapılmaktadır.
Ayrıca diyaliz nakil aracı olarak binek otomobille her gün böbrek hastaları evlerinden alınarak diyaliz merkezlerine götürülüp, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılmaktadırlar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın program dahilinde bulunan hastanelere nakil için Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Sağlık Taramaları
Spesifik Sağlık Taraması : Koruyucu Hekimliğin önemi çerçevesinde yıl içerisinde farklı zamanlarda değişik mahallelerde Kolestrol, AKŞ, Hipertansiyon, EKG ve Göz taramaları yapılmaktadır.
Tarama yapılacak yer ve tarihler polikliniklerimizde ve web sitemizde duyurulmaktadır.
Genel Sağlık Taramaları : İlçemizde bulunan okullardaki öğrenciler program yapılarak belediye doktorlarımız tarafından sağlık kontrolünden geçirilmekte, genel sağlık durumlarını bildiren raporlar ailelerine gönderilmekte, gerektiğinde öğrenciler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.

 

Sosyal Sağlık Hizmetleri

Denetim İşlemleri

İlçemizde bulunan sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ilgili yasalar çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü işbirliği ile denetimleri yapılmaktadır.

Denetim İşlemleri

Müdürlüğümüze birinci dereceden yakınları veya muhtarlık tarafından dilekçe ile başvuran, psikiyatrik rahatsızlık geçiren veya madde bağımlısı olan hastaların Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gerektiğinde kolluk kuvveti ile sevk ve nakilleri yapılmaktadır.
Ayrıca diyaliz nakil ambulansımızla her gün böbrek hastaları evlerinden alınarak diyaliz merkezlerine götürülüp, tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılmaktadırlar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın program dahilinde bulunan hastanelere nakil için müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sosyal Hizmetler

Konferanslar:
Sağlıklı bir yaşam için müdürlüğümüz tarafından  halkı bilinçlendirmeye yönelik alanında uzman kişiler tarafından verilmek üzere konferanslar düzenlenmektedir.

Cenaze işlemleri

Cenaze işlemleri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Mezarlıklar Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Cenaze Kaldırma İşlemi:

a)Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmiş ise :
Ölüye ait Nüfus kağıdı aslı,aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne müracaat edilir.  Sağlık İşleri Müdürlüğünde gerekli kayıt işlemleri gerçekleştirildikten sonra Belediye tabibi, cenazeyi tespit ve muayene etmek amacıyla cenazenin bulunduğu mahalle gider. Cenazeye ait anormal ve şüpheli bir durumun tespit edilmemesi halinde Gömme İzin Kağıdı düzenlenerek vefat edenin yakınına elden teslim edilir.
b) Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelmiş ise :
Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin Kağıdı alınır.
c) Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için yapılacak işlemler :
Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği Gömme izin kağıdı alınır.
d) Yurt dışından gelen cenazeler için:
Havalimanı doktorunun düzenleyeceği defin raporu alınır .

Gömme izin kağıdı alındıktan sonra ikamet edilen en yakın Mezarlıklar Müdürlüğüne (Büyükşehir Belediyesine bağlı) müracaat edilir. Cenaze işleri şefliği tarafından müsait olan mezarlıktan mezar yeri tahsisi yapılır.

Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin evden, hastaneden, havalimanından alınması, cami veya Büyükşehir Belediyesi gasılhanelerine nakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konması,cenaze aracına konması, istenilen camiye nakledilmesi, camide cenaze namazının kılınması, cenazenin camiden mezarlığa nakledilmesi, mezar yerinin usulüne uygun şekilde kazılması ve hazırlanması, mezar lahitli ise lahit kapaklarının açılması, cenazenin mezara indirilmesi, lahit kapağının konması ile cenaze defni anındaki tüm dini vecibeler ve hizmetler ( mezar yeri bedeli hariç ) Büyükşehir Belediyesi tarafından, ücretsiz olarak yerine getirilmektedir. 

Veteriner Hizmetleri Servisine ait Verilen Hizmetler

 • Hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak genel sağlıkla ilgili hizmetleri yürütmek. 
 • Tüm hayvansal gıdaların insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli önlemleri almak.
 • Hayvan veya insan kaynaklı bulaşıcı hastalıklarla önleyici tedbirler yoluyla mücadele etmek.
 • Gıda satış yerlerinin hijyenik koşullara uygunluğunu ve satılan gıda maddelerinin mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek.
 • Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla çevresel ilaçlama da tesbit ve koordinasyon çalışmalarını İ.B.Bld.Çevre Müdürlüğü ile ortak bir şekilde yürütmek.Kapalı alan   ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri meclis kararına bağlı ilaçlama harcı karşılığı yapmak. Başıboş bırakılmasının engellenmesi,sağlık ve aşı kontrolu denetimleri
 • Hayvanların ve hayvansal ürünlerin giriş çıkış denetimleri ve buna yönelik belge düzenlenmesi(Menşe Şahadetname Belgesi )
 • 70 hayvan kapasiteli Geçici Hayvan Barındırma ve Transfer Ünitemiz ve İ.B.Bld.Hasdal Hayvan Barınağını bir protokol karşılığı kullanarak sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

1-Sokak hayvanlarına yönelik olarak;Sokak hayvanlarının toplanması,sağlık kontrolu,numaralama,kısırlaştırma,aşılama, 7 gün bakım
2-Rehabiltesi biten sokak hayvanlarının sokaktan kurtarılması amacıyla bir ev bulma çalışmaları doğrultunda ücretsiz olarak sahiplendirilmesi
3-Rehabilitesi biten ve sahiplendirilemeyen sokak hayvanlarının alındığı ortama bırakılması,periyodik sağlık kontrolu gelenlerin tekrar kontrolden geçirilmesi
4-Sahipli hayvanların kayıt altına alınması,numaralandırma ve çip takılması.Isırık olaylarına karışan hayvanların 10 gün müşahadeye alınması,ısırlan sahsın aşıya sevkinin sağlanması

Sokak Hayvanlarına Yönelik Faaliyetlerimiz

Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak zoonotic hastalıkları önlemek ve bu amaçla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve diğer mevzuatlar takip edilerek Başıboş ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerimiz aralıksız  olarak devam etmektedir

 • Hayvanları seven,koruyan sağlıklı  ve bilinçli toplum oluşturmak temel ilkemizdir.Bu konu da ilçe vatandaşlarımız olan sizlerden yaşadığınız sokakta dili olmayan yada kendini ifade edemeyen hayvanları bizlerle işbirliği içerisinde bize bildirmenizi,
 • Başıboş / sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, kayıtlarının tutulması
 • İnsancıl yöntemlerle sokak hayvanlarının sayısının azaltılması yönelik kısırlaştırma ve operasyon sonrası 7 Gün  bakımları yapılmaktadır.
 • Aşılama, aşılarının yapılması,sahiplendirme çalışmaları ile sahiplendirilemeyenlerin tekrar alındığı yere bırakılması.
 • Numaralama ve önceki yıllarda rehabilite edilen hayvanların sağlık kontrolu takibi
 • 7 gün bakım sonrası sizlere aşılı,bakımlı ve kısırlaştırılmış bu hayvanların sahiplendirilmesi 18 yaşından büyük,köpeğe bakabilecek ve sokağa sonradan salmayacak istekli vatandaşlarımıza sahiplendirilmeleri, Sizin ve ailenizin bir köpek  sahip olması dikkat edilmesi gereken önemli bir karardır. Çünkü hoşlanmadığınız veya bıktığınız zaman sokağa bırakılacak bir oyuncak değildir.
 • Bir Köpeği sahiplenirken;
 • Onu hangi amaçla aldığınızı,
 • Köpeğine ayıracak zamanınızın olup olmadığını,
 • Köpeğiniz için yapılacak masrafları (aşı,yemek v.s) karşılayıp, karşılamayacağınızı,
 • Ona verebileceği yeri (bahçe, ev vs.)tarafınızca sorgulanması gerekir.
 • Sahiplendirilemeyenler alındıkları ortama tekrar bırakılmaktadır.
 • Isırık vakalarının takibi şüpheli ısırık olayında ısıran hayvanın müşahedeye alınması ve 10 Gün müşahedesinin takibi,
 • Hayvanlardan kaynaklanan şikayetlerin önlenmesi sahipli hayvanların başıboş bırakıldığında uyarı yapılması ve takibi, her türlü hayvan şikâyetlerin değerlendirilmesi,
 • Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bir protokol çerçevesinde ortak olarak kullanılan barınakta Kâğıthane Belediyesi adına tutulan hayvanlara gıda temin edilmesi