MENÜMENÜ
 
 
Şubat Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                    BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI             

            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2018 yılı 2. Dönem Şubat ayı toplantıları 05 Şubat 2018 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 

 

 

 

 

  

G Ü N D E M                       : 

Teklifler ; 

 1.     Başkanlık Makamı’nın Strateji Geliştirme Müdürlüğü 09.01.2018 tarih ve R/2209564-2808 sayılı “Tezgah Kurma ve Teftiş Defteri Ücret Tarifesi” ile ilgili teklifi.

2.          Başkanlık Makamı’nın Zabıta Müdürlüğü 08.01.2018 tarih ve R/2208693-6626 sayılı “Fazla Çalışma Ücreti” ile ilgili teklifi.

3.         Başkanlık Makamı’nın Plan ve Proje Müdürlüğü 08.01.2018 tarih ve R/2209145-6086 sayılı “Kağıthane İlçesinde bulunan Gülen, Dumanlı, Himmet, Işık  ve Zaman Sokak isimlerinin değiştirilmesi” ile ilgili teklifi.

4.         Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 05.01.2018 tarih ve R/2207851-5440 sayılı “Taşınmaz Satışı” ile ilgili teklifi.

5.         Başkanlık Makamı’nın Plan ve Proje Müdürlüğü 11.01.2018 tarih ve R/2211163-6150 sayılı “Kağıthane İlçesi, Nurtepe Mahallesi, F21-c-20-d-1-b pafta, Davet Sokak yol istikametinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği” ile ilgili teklifi.

6.         Başkanlık Makamı’nın Plan ve Proje Müdürlüğü 12.01.2018 tarih ve R/2211309-6154 sayılı “Kağıthane İlçesi, Nurtepe Mahallesi, F21-c-20-d-1-b pafta, 4840 ada, 10.11.12.13.14 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Kağıthane 7. Etap 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliğine yapılan itiraz ” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞT.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017