MENÜMENÜ
 
 
Nisan Ayı Meclis Toplantısı İlanı

 

                

                                          KAĞITHANE İLÇE BELEDİYE MECLİSİ 
                                         7.SEÇİM DÖNEMİ İLK TOPLANTI İLANI
                             
           Ülkemizde Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2019 – Pazar günü yapıldığından,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesinde “Belediye meclisi, seçim sonuçlarını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.” şeklindeki hükmü gereği, Kağıthane İlçe Belediye Meclisi toplanması gerekmektedir.
 
 Bu nedenle, 31 Mart 2019 – Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Kağıthane İlçe Belediye ve Belediye Meclis Üyeliği seçim sonuçları Kağıthane İlçe Seçim Kurulu tarafından 11.04.2019 tarihli tutanakla kesinleştiği ilan edilmiş olduğundan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi ilk toplantısı; 2019 yılı 4.Dönem NİSAN ayı toplantıları 16 NİSAN 2019 Salı günü saat: 16:00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane   Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

            Önemle rica olunur.
                                                                                                                                            Mevlüt ÖZTEKİN
                                                                                                                                            Belediye Başkanı 
  G Ü N D E M  :

  Teklifler ;
1. Meclis Divan Katipleri seçimi. 
2. Meclis I. Başkan Vekili seçimi. 
3. Meclis II. Başkan Vekili seçimi. 
4. Belediye Encümeni Üyelerinin seçimi. 
5. Meclis İhtisas Komisyonlarından Plan Bütçe Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi. 
6. Meclis İhtisas Komisyonlarından İmar Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi. 
7. Meclis İhtisas Komisyonlarından Hukuk Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
8. Meclis İhtisas Komisyonlarından Tarife Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
9. Meclis İhtisas Komisyonlarından Eğitim ve Spor Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
10. Meclis İhtisas Komisyonlarından Çevre ve Sağlık Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
11. Meclis İhtisas Komisyonlarından Engelliler Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
12. Meclis İhtisas Komisyonlarından Kültür ve Turizm Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
13. Marmara  Belediyeler Birliği’ne üye seçimi.
14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 12.04.2019 tarih ve R/2342506-6310 sayılı “Kamu personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.” ile ilgili teklifi.
15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15.04.2019 tarih ve R/2342825-6315 sayılı “Sözleşmeli Personel” ile ilgili teklifi.
16. Belediye faaliyetleri 2018 yılına ait Meclis Denetim Komisyonu Raporu.
17. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 18.03.2019 tarih ve R/2336217-5738 sayılı “Kağıthane Belediyesi 2018 yılı İdari Faaliyet Raporu” ile ilgili teklifi.           

KAPANIŞ

 

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017