MENÜMENÜ
 
 
Şubat Ayı Meclis Toplantısı İlanı

T.C.
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 46574814-000-E.3367/241456127.01.2020
Konu: Belediye Meclisi Toplantı İlanı.


BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI


        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir.


        Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.“ şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 07. Seçim Dönemi 2020 yılı 2. Dönem Şubat ayı toplantıları 03 Şubat 2020- Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.


        Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis Toplantısı’nda hazır bulunmaları hususu,
Saygılarımla rica olunur.


Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı


G Ü N D E M :

Teklifler ;

1.    Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 02.09.2019 tarih ve R/2371157-15046 sayılı “Merkez Mahallesi Kültür Merkezi ve         Katlı Otopark Binasındaki A Blok 1. Katta bulunan yaklaşık 204,00 m2 alanın Kağıthane Turizm Personel İnşaat           Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 10 (on) yıllık süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.

2.    Zabıta Müdürlüğü’nün 10.01.2020 tarih ve R/2410563-23710 sayılı “Fazla Çalışma Ücreti” ile ilgili teklifi.


KAPANIŞ

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017