MENÜMENÜ
 
 
Ocak Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                      BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI


İlgi: a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 27.03.2020 tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.
b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.
c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020 tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı
günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil 
kararı alabilir denilmektedir.

Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane
Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2021 Yılı 1. Dönem Ocak ayı toplantıları 04 Ocak 2021 Pazartesi günü 
Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis 
Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis
salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Önemle rica olunur.
Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı


G Ü N D E M :

Açılış ve Yoklama


Teklifler ;

1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2020 tarih ve R/2485535-4222 sayılı “Kağıthane Belediye Meclisi 2021 Yılı             Çalışma Takvimi” ile ilgili teklifi.

2. Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyelerinin Seçimi.

3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.12.2020 tarih ve R/2485508-10618 sayılı “2021 yılı Sözleşmeli

Personel İstihdamı” ile ilgili teklifi.

4. Zabıta Müdürlüğü’nün 04.12.2020 tarih ve R/2480466-31050 sayılı “2021 yılı Pazar yerlerinin ücretlendirilmesi” ile
ilgili teklifi.KAPANIŞ

 

 

YKS ONLINE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÖN BAŞVURU FORMUSokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017