MENÜMENÜ
 
 
Nisan Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

 

 

İlgi:    a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın  27.03.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.

           b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.

           c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

 

Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2021 Yılı 04. Dönem Nisan ayı toplantıları 05 Nisan 2021 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M                       :

 Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                          ;

 

1. Meclis Divan Katipleri seçimi. 
2. Meclis I. Başkan Vekili seçimi. 
3. Meclis II. Başkan Vekili seçimi. 
4. Belediye Encümeni Üye seçimi. 
5. Meclis Plan Bütçe Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi. 
6. Meclis İmar Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi. 
7. Meclis Hukuk Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
8. Meclis Tarife Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
9. Meclis Eğitim ve Spor Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
10. Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
11. Meclis Engelliler Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
12. Meclis Kültür ve Turizm Komisyonu kuruluşu ve üye seçimi.
13. 2020 yılına ait Belediye Faaliyetleri ile ilgili Meclis Denetim Komisyonu Raporunun okutulmak suretiyle meclise bilgi verilmesi.
14. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 08.03.2021 tarih ve R/2501502-21820 sayılı “İntifa Hakkı-Trafo Alanı” ile ilgili teklifi.
15. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarih ve R/2503825-21934 sayılı “İntifa Hakkı-Trafo Alanı” ile ilgili teklifi.
16. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarih ve R/2503981-21940 sayılı “Taşınmaz Satışı” ile ilgili teklifi.
17. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarih ve R/2502139-15331 sayılı “Kağıthane ilçesi, Hamidiye mahallesi, Selçuklu caddesinde yapılacak olan sokak hayvanları bakım evi yapılması işi” ile ilgili teklifi.
18. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 23.03.2021 tarih ve R/2505719-10355 sayılı “Kağıthane Belediyesi 2020 Yılı İdari Faaliyet Raporu” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ

 

YKS ONLINE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÖN BAŞVURU FORMUSokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017