-
-
-
Mart Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.           

Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2017 yılı 3. Dönem Mart ayı toplantıları 06 Mart 2017 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu, 

Saygılarımla rica ederim.

 

 

 

G Ü N D E M :

Teklifler ;

1.Başkanlık Makamı’nın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 01.02.2017 tarih ve R/2108929-259 sayılı “Kadro İptal-İhdas” ile ilgili teklifi.

2.Başkanlık Makamı’nın Plan ve Proje Müdürlüğü 21.02.2017 tarih ve R/2114020-689 sayılı “Kağıthane 4840 ada, 10, 11, 12, 13, 14 parseller ve çevresindeki yol istikametlerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Uygulama İmar Planı tadilat teklifi” ile ilgili teklifi.

3.Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 22.02.2017 tarih ve R/2115105-580 sayılı "Kağıthane  Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında ortak işbirliği protokolü yapılması için Belediye Başkanı Sayın Fazlı KILIÇ’a yetki verilmesi.” ile ilgili teklifi.

4.Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 23.02.2017 tarih ve R/2115945-601 sayılı “Kağıthane Hamidiye Mahallesi H-122 pafta, 6903 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 14 adet sosyal konutun hak sahiplerine satışı, takası, tahsisi” ile ilgili teklifi.

5.Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 24.02.2017 tarih ve R/2115992-602 sayılı “Kağıthane İlçesi Çağlayan Mahallesinde bulunan Çağlayan Gençlik Merkezinin 10 yıl süre ile bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğüne tahsis edilmesi” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ