-
-
-
Haziran Ayı Meclis Toplantısı İlanı

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.           

              Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2017 yılı 6. Dönem  Haziran ayı toplantıları 05 Haziran 2017 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

               Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu, 

               Saygılarımla rica ederim.

 

 

 

G Ü N D E M :

Teklifler ;

  1. Başkanlık Makamı’nın Plan ve Proje Müdürlüğü 28.04.2017 tarih ve R/2134633-2178 sayılı “Enerji iletim hattının F21C15D4C, F21C15D4D pafta sınırları içerisinde kalan kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP tadilatı.” ile ilgili teklifi. 
  2. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 09.05.2017 tarih ve R/2137310-1606 sayılı “Gürsel Mahallesi, 8493 ada, 1 nolu parselde Kağıthane Belediyesi adına kayıtlı taşınmazın ilköğretim eğitimi verilmek üzere kullanılması şartıyla 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.
  3. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 15.05.2017 tarih ve R/2139173-1751 sayılı “Belediyemiz mülkiyetindeki 24 adet taşınmaz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 115 adet taşınmazın takas edilmesi.” ile ilgili teklifi.

 

KAPANIŞ