MENÜMENÜ
 
 
Mart Ayı Meclis Toplantısı İlanı

T.C.
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 46574814-000-E.3408/2422884                                                                                    27.02.2020
Konu: Belediye Meclisi Toplantı İlanı.


BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI


        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir.


        Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.“ şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 07. Seçim Dönemi 2020 yılı 3. Dönem Mart ayı toplantıları 02 Mart 2020- Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.


        Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis Toplantısı’nda hazır bulunmaları hususu,
Saygılarımla rica olunur.


Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı


G Ü N D E M :

Teklifler ;

1. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.01.2020 tarih ve R/2415871-18059 sayılı “İsimsiz Sokağa
İsim Verilmesi” ile ilgili ile ilgili teklifi.


KAPANIŞ

Sokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017