MENÜMENÜ
 
 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlanı

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.
 
Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2019 yılı 1. Dönem Ocak ayı toplantıları 07 Ocak 2019 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Saygılarımla rica olunur.   

                


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

  G Ü N D E M  :

Teklif ;

1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2018 tarih ve R/2316139-2712 sayılı “Belediye Meclisi 2019 yılı Çalışma Takvimi” ile ilgili teklifi.
2. Denetim Komisyonu Üye Seçimi.
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19.12.2018 tarih ve R/2314794-5610 sayılı “Sözleşmeli Personel” ile ilgili teklifi.
4. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 19.12.2018 tarih ve R/2314693-11629 sayılı “Hamidiye Mahallesi 6841 ada içerisinde belirtilen alanın Trafo Alanı olarak kullanılmak üzere 25 (Yirmibeş) yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına Tahsis Edilmesi.” ile ilgili teklifi.
5. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.12.2018 tarih ve R/2315417-11944 sayılı “2674 ve kısmen 7644 ada tescil dışı alan Uygulama İmar Plan Tadilatı.” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017