MENÜMENÜ
 
 
Kasım Ayı Meclis Toplantısı İlanı

 

                                                   BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
                             
           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.
 
          Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2018 yılı 11. Dönem Kasım ayı toplantıları 05 Kasım 2018 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

            Saygılarımla rica olunur.

 

   

                


Fazlı KILIÇ
Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M  :

Teklif ;

1. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün  27.09.2018  tarih ve R/2292204-10222 sayılı “Kağıthane İlçesi, 6951 Adadaki Bir Kısım Tescil Dışı Alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili teklifi.
2. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23.10.2018  tarih ve R/2298825-10663 sayılı “2B Alanlarına İlişkin Kağıthane 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İtiraz Dilekçesi” ile ilgili teklifi.
3. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 17.10.2018 tarih ve R/2297478-2763 sayılı “2019 Yılı İlaçlama Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
4. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 16.10.2018 tarih ve R/2297106-2749 sayılı “2019 Yılı Laboratuvar Analizleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
5. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 17.10.2018 tarih ve R/2297498-2764 sayılı “2019 Yılı Tıbbi Tekkikler Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
6. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 25.10.2018  tarih ve R/2299676-1257 sayılı “10.03.2017 Tarih ve 29 Sayılı Meclis Kararı Tashihi” ile ilgili teklifi.

  

KAPANIŞ                    T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017