MENÜMENÜ
 
 
Ocak Ayı Meclis Toplantısı İlanı

T.C.
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 46574814-000-E.3266/2395460 27.11.2019
Konu: Belediye Meclisi Toplantı İlanı.


BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI


        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir.


        Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.“ şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 07. Seçim Dönemi 2020 yılı 1. Dönem Ocak ayı toplantıları 06 Ocak 2020- Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.


        Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis Toplantısı’nda hazır bulunmaları hususu,
Saygılarımla rica olunur.


Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı


G Ü N D E M :

Teklifler ;

1.    Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.12.2019 tarih ve R/2407164-3322 sayılı “Belediye Meclisi 2020 yılı Çalışma                     Takvimi”  ile ilgili teklifi.

2.      Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyelerinin Seçimi.


KAPANIŞ

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017