MENÜMENÜ
 
 
Ekim Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                    BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI             

            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2017 yılı 10. Dönem Ekim ayı toplantıları 02 Ekim 2017 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 

 

 

 

 

 
G Ü N D E M :

Teklifler ;

 1. Başkanlık Makamı’nın Strateji Geliştirme Müdürlüğü 22.09.2017 tarih ve R/2176932-2001sayılı “2018 Yılı İdari Performans Programı” ile ilgili teklifi.
 2. Başkanlık Makamı’nın Mali Hizmetler Müdürlüğü 26.09.2017 tarih ve R/2177664-696 sayılı “2018-2019-2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” ile ilgili teklif
 3. Başkanlık Makamı’nın Destek Hizmetleri Müdürlüğü 20.09.2017 tarih ve R/2175888-1151 sayılı “Belediye hizmet binaları iç temizlik hizmet alım işi.” ile ilgili teklifi.
 4. Başkanlık Makamı’nın Destek Hizmetleri Müdürlüğü 20.09.2017 tarih ve R/2175891-1152 sayılı “Belediye hizmet binaları güvenlik hizmet alım işi.” ile ilgili teklifi.
 5. Başkanlık Makamı’nın Destek Hizmetleri Müdürlüğü 20.09.2017 tarih ve R/2175893-1153 sayılı “2015-2017 yılları Mahalle Konaklarında halkla koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ve yönetim destek hizmeti alım işi.” ile ilgili teklifi.
 6. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 21.09.2017 tarih ve R/2175276-3604 sayılı “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3 adet taşınmazın satışının yapılması” ile ilgili teklifi.
 7. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 22.09.2017 tarih ve R/2176769-3707 sayılı “Kağıthane İlçesi Sultan Selim Mahallesi F-122 pafta, 5299 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Kağıthane Belediyesi adına kayıtlı 12000/120359 hisselik kısmının ada bazlı inşaatı için Belediye Başkanı Sayın Fazlı KILIÇ’a kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda yetki verilmesi.” ile ilgili teklifi.
 
KAPANIŞ


T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017