MENÜMENÜ
 
 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                    BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI             

            

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

         Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2017 yılı 12. Dönem Aralık ayı toplantıları 04 Aralık 2017 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

             Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu,  

              Saygılarımla rica olunur.

 

 

 

 

 

  

G Ü N D E M                       : 

Teklifler ; 

 

 1. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 14.11.2017 tarih ve R/2191690-4414 sayılı “Şirintepe Aile Sağlık Merkezi’ne Şehit Ramazan MEŞE isminin verilmesi.” ile ilgili teklifi.
 2. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 16.11.2017 tarih ve R/2192601-4447 sayılı “Kağıthane İlçesi, Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, Kaptan Sokak, 1 kapı no’lu yerde bulunan Çeliktepe Mahalle Konağının 4.katının vatandaşa mesleki eğitim vermek için kullanılması şartıyla 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.
 3. Başkanlık Makamı’nın Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194191-3949 “2018 yılı için uygulanacak olan denetim ve komisyon bedeli fiyat tarifesi.” ile ilgili teklifi.
 4. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192359-5445 “2018 yılı Hizmet Bedeli Ücret Tarifeleri.” ile ilgili teklifi.
 5. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194286-4572 “Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, Ferman Caddesinde bulunan yerin bir kısmının trafo merkezi olarak kullanılması şartıyla 25 (Yirmibeş) yıllığına bedel karşılığında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.” ile ilgili teklifi.
 6. Başkanlık Makamı’nın Emlak İstimlak Müdürlüğü 23.11.2017 tarih ve R/2194972-4605 “Kağıthane Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3 (üç) adet taşınmazın satışının yapılması.” ile ilgili teklifi.
 7. Başkanlık Makamı’nın İşletme Müdürlüğü 24.11.2017 tarih ve R/2195299-1312 “2018 yılı menü fiyat artış tarifesi.” ile ilgili teklifi.
 8. Başkanlık Makamı’nın Mali Hizmetler Müdürlüğü 28.11.2017 tarih ve R/2195861-898 “Ödenek aktarması.” ile ilgili teklifi.
 9. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194451-5564 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 11 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 10. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194459-5565 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 7 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 11. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194462-5566 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 6 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 12. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194465-5567 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 4 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 13. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191285-5363 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8617 ada, 14 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 14. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191261-5354 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8613 ada, 6 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 15. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191515-5383 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8661 ada, 2 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 16. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191481-5380 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8664 ada, 13 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 17. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191463-5379 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8657 ada, 3 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 18. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191388-5375 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8655 ada, 16 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 19. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191335-5369 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8631 ada, 2 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 20. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191301-5366 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8620 ada, 12 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 21. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191274-5358 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8614 ada, 4 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 22. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191266-5357 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8614 ada, 3 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 23. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191527-5385 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8689 ada, 6 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 24. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191488-5381 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8664 ada, 14 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 25. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191400-5377 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8656 ada, 18 ve 19 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 26. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191364-5376 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8655 ada, 17 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 27. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191384-5373 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8633 ada, 7 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 28. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191358-5372 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8632 ada, 2 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 29. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191329-5368 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8629 ada, 10 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 30. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192355-5444 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8684 ada, 10 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 31. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192361-5446 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8684 ada, 16 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 32. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191618-5400 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8684 ada, 1 ve 15 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 33. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191626-5402 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8684 ada, 1 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 34. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191557-5392 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8689 ada, 52 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 35. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191586-5395 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8690 ada, 1 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 36. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191599-5397 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8655 ada, 3 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 37. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191622-5401 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8684 ada, 14 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 38. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194397-5556 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8727 ada, 7 ve 9 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 39. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2191350-5370 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8631 ada, 3 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 40. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192170-5420 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8793 ada, 6 ve 26 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 41. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193259-5476 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8700 ada, 12 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 42. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193256-5475 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8701 ada, 22 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 43. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193262-5477 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8701 ada, 24 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 44. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193227-5470 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8702 ada, 4 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 45. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193288-5485 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 11 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 46. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193292-5486 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 8 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 47. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193295-5487 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 7 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 48. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193286-5484 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 16 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 49. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193276-5482 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 20 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 50. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193271-5481 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 24 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 51. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193248-5473 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8702 ada, 10 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 52. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193195-5469 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 2 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 53. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193280-5483 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 19 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 54. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193266-5480 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8704 ada, 7 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 55. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193251-5474 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8702 ada, 2 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 56. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193238-5471 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8702 ada, 3 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 57. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193623-5513 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8707 ada, 29 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 58. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193631-5514 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8707 ada, 23 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 59. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193297-5488 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 6 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 60. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193541-5504 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8711 ada, 12 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 61. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193526-5502 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8712 ada, 6 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 62. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193608-5512 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8708 ada, 1 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 63. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193588-5509 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8708 ada, 4 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 64. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193511-5501 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 2 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 65. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193582-5507 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8709 ada, 1 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 66. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193550-5505 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8711 ada, 2 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 67. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193600-5510 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8708 ada, 2 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 68. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193575-5506 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8709 ada, 7 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 69. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192275-5437 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8695 ada, 2 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 70. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192322-5438 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8793 ada, 16 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 71. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192329-5439 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8693 ada, 3 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 72. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192335-5440 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8690 ada, 18 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 73. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192339-5441 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8837 ada, 22 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 74. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192353-5443 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8684 ada, 9 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 75. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192350-5442 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8684 ada, 11 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 76. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192257-5431 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8695 ada, 8 ve 9 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 77. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192264-5432 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8695 ada, 5 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 78. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192271-5434 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8695 ada, 3 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 79. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192248-5430 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8695 ada, 10 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 80. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194411-5559 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8716 ada, 1 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 81. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194470-5568 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 5 ve 19 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 82. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194413-5560 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 22 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 83. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194391-5555 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8727 ada, 15 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 84. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192363-5447 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8684 ada, 6 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 85. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193300-5490 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 16 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 86. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 17.11.2017 tarih ve R/2193299-5489 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8703 ada, 5 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 87. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194403-5557 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8727 ada, 4 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 88. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194407-5558 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8727 ada, 6 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 89. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191568-5393 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8689 ada, 53 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 90. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191545-5389 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8689 ada, 8 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 91. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191608-5399 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8683 ada, 3 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 92. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194268-5548 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8731 ada, 4 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 93. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194287-5550 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8732 ada, 5 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 94. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194383-5554 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8730 ada, 2 ve 6 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 95. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192234-5428 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8695 ada, 14 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 96. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192243-5429 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8695 ada, 13 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 97. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192174-5421 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8698 ada, 7 ve 8 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 98. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192220-5426 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8698 ada, 2 ve 9 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 99. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192225-5427 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8698 ada, 1 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 100. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192195-5423 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8698 ada, 4 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 101. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 15.11.2017 tarih ve R/2192202-5425 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8698 ada, 3 ve 6 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 102. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191602-5398 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8682 ada, 1 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 103. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191595-5396 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8837 ada, 18 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 104. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191578-5394 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8689 ada, 57 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 105. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 13.11.2017 tarih ve R/2191636-5403 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8684 ada, 19 ve 20 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 106. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193633-5515 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8706 ada, 5 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 107. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 20.11.2017 tarih ve R/2193639-5516 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8704 ada, 9 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 108. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194422-5562 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 18 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.
 109. Başkanlık Makamı’nın Plan Proje Müdürlüğü 22.11.2017 tarih ve R/2194439-5563 “Kağıthane İlçesi, Büyükdere Caddesi 8715 ada, 17 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz.” ile ilgili teklifi.

  

  KAPANIŞT.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017