-
-
-
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı İlanı
                     BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI


5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden
 kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi 
her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda
öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2017 yılı 7. Dönem Temmuz ayı toplantıları 03
Temmuz 2017 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad 
Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda
yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

Saygılarımla rica olunur.

 

 

 

 

 
G Ü N D E M		:

Teklifler ;

1. Başkanlık Makamı’nın Plan ve Proje Müdürlüğü 19.06.2017 tarih ve R/2151800-3395 sayılı “Kağıthane İlçesi
    Hürriyet Mahallesinde bulunan Meltem Sokak, Varol Sokak, Emirhan Sokak ve Ziya Sokaklarının aynı aksta olması 
    nedeniyle isimlerinin birleştirilerek tek sokak ismi olması.” ile ilgili teklifi.

2. Başkanlık Makamı’nın Plan ve Proje Müdürlüğü 20.06.2017 tarih ve R/2152541-3456 sayılı “Kağıthane İlçesi
    Talatpaşa Mahallesinde bulunan Abant Sokak ve Gülçavuş Sokağının kapı numaralarının yeniden düzenlenmesi”
    ile ilgili teklifi.
 
KAPANIŞ