MENÜMENÜ
 
 
Ekim Ayı Meclis Toplantısı İlanı
 

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

 

 

İlgi:    a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın  27.03.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.

           b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.

           c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir. 

          Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2021 Yılı 10. Dönem Ekim ayı toplantıları 04 Ekim 2021 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır. 

          Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Önemle rica olunur.

                                                                                                                                     Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı    

G Ü N D E M                           :

 

Açılış ve Yoklama

 

Teklifler                                ;

1. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.09.2021 tarih ve R/2533134-23268 sayılı “Çeliktepe Mahallesi, Şairhane Sokak, No:17 kapı nolu yerde bulunan yapının 1. katındaki yaklaşık 125,00 m2 yerin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adına 10 (on) yıllık süre ile bedelsiz olarak Tahsis Edilmesi” ile ilgili teklifi.

2. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 24.09.2021 tarih ve R/2538070-11263 sayılı “İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan hibe programları kapsamında  “Stüdyonuz Bizden” ve “Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi” projelerimizin sözleşme ve eklerinin imzalanması ile ilgili Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt ÖZTEKİN’e yetki verilmesi” ile ilgili teklifi.

3. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.06.2021 tarih ve R/2519906-22670 sayılı “Merkez Mahallesi Kültür Merkezi Binası Zemin kat, birinci ve ikinci katında bulunan yaklaşık 328,00 m² alanın Eğitim Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü adına 10 (on) yıllık süre ile bedelsiz olarak Tahsis Edilmesi” ile ilgili teklifi.

4. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 14.09.2021 tarih ve R/2536947-11232 sayılı “2022 Yılı Performans Programı” ile ilgili teklifi.

5. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve R/2540283-4533 sayılı “2022-2023-2024 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili teklifi.

     

      KAPANIŞ

 


T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017