MENÜMENÜ
 
 
Kasım Ayı Meclis Toplantısı İlanı

   BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

İlgi:    a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın  27.03.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.
           b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.
           c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.
                             
           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2020 Yılı 11. Dönem Kasım ayı toplantıları 02 Kasım 2020 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 
           
            Önemle rica olunur.
                                                                                                       Mevlüt ÖZTEKİN    
                                                                                                       Belediye Başkanı 

G Ü N D E M  :

Açılış ve Yoklama

Teklifler                          ;

1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.10.2020 tarih ve R/2470057-3964 sayılı “Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeliği” ile ilgili teklifi.
2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve R/2472059-6023 sayılı “Hatay ilimizde Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında zarar görmüş orman arazisine Belediye Başkanlığımızca 10.000 adet fidan dikimi” ile ilgili teklifi    

KAPANIŞ

 

 

YKS ONLINE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÖN BAŞVURU FORMUSokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017