MENÜMENÜ
 
 
Askı İlanı

Kağıthane İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 4401 ada, 22(eski 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13-14) parsel ile 4398 ada, 50(eski 25-26-27-28-29) sayılı parseller arasındaki yolun konut alanına ve bu konut alanı oranında alanın yol alanı olarak tadilatını içeren UİP-3703,10 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği 17.10.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış olup ilgi yazı ile tarafımıza ulaştırılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 8.Maddesi gereği Talatpaşa Mahallesi, 4401 ada, 22(eski 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13-14) parsel ile 4398 ada, 50(eski 25-26-27-28-29) sayılı parseller arasındaki yolun konut alanına ve bu konut alanı oranında alanın yol alanı olarak tadilatını içeren UİP-3703,10 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği08.02.2018 tarihinde 1(bir) ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017