MENÜMENÜ
 
 
Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlanı

T.C.
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 46574814-000-E.3266/2395460 27.11.2019
Konu: Belediye Meclisi Toplantı İlanı.


BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI


5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir.


Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.“ şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 07. Seçim Dönemi 2019 yılı 12. Dönem Aralık ayı toplantıları 02 Aralık 2019 - Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.


Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis Toplantısı’nda hazır bulunmaları hususu,
Saygılarımla rica olunur.


Mevlüt ÖZTEKİN
Belediye Başkanı


G Ü N D E M :
Teklifler ;

1. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarih ve R/2394902-4721 sayılı “2020 yılı Laboratuvar Analizleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
2. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarih ve R/2394960-4722 sayılı “2020 yılı Tıbbi Tetkik Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
3. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarih ve R/2394995-4723 sayılı “2020 yılı Kapalı ve Açık Alan İlaçlama Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
4. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.11.2019 tarih ve R/2395345-10549 sayılı “ 2020 Yılı Yol Katılım Bedelleri Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
5. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarih ve R/2394926-21349 sayılı “2020 Yılı Denetim ve Kontrol Bedeli Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
6. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.11.2019 tarih ve R/2392053-3245 sayılı “2020 yılı Nikah İşlemleri Fiyat Tarifeleri” ile ilgili teklifi.
7. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.11.2019 tarih ve R/2391958-3243 sayılı “2020 yılı Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakları” ile ilgili teklifi.
8. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.11.2019 tarih ve R/2394189-16979 sayılı “2020 Yılı Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
9. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarih ve R/2395108-1048 sayılı “2020 Yılı Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklif.
10. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 26.11.2019 tarih ve R/2395293-7307 sayılı “2020 Yılı Tezgah Kurma Belgesi ve İlan -Reklam Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
11. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.11.2019 tarih ve R/2391964-3244 sayılı “2020 yılı Belediye Başkan Yardımcılarının Aylık Ödenekleri” ile ilgili teklifi.
12. İşletme Müdürlüğü’nün 08.11.2019 tarih ve R/2389043-4388 sayılı “2020 Yılı Menü, Otopark ve Organizasyon Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2019 tarih ve R/2395791-38599 sayılı “2020 Yılı İmar Harçları ve Hizmet Bedeli Fiyat Tarifesi” ile ilgili teklifi.
14. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarih ve R/2393426-21134 sayılı “A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu ile Protokol imzalanması için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi” ile ilgili teklifi.

KAPANIŞ

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017