MENÜMENÜ
 
 
MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI İLANI

 

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

 

İLGİ: a) Kağıthane Kaymakamlığı’nın  27.03.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.1171 sayılı yazısı.

           b) 26.03.2020 tarih ve 89780865-153- E.5887 sayılı genelge.

           c) Kağıthane Kaymakamlığı’nın 04.06.2020  tarih ve 92039911- 010.07.01-E.2299 sayılı yazısı.

           ç) 27.04.2021 tarih ve 71188846/868613 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yazısı.

                             

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

 

Ancak, ilgi sayılı genelge ve yazılar gereği; koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren,  salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındığı belirtilerek vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ile il genel meclislerinin, her ayın ikinci haftası toplanan Büyükşehir Belediye Meclislerinin ve tüzüklerinde gösterilen zamanlarda toplanan Mahalli İdare Birlikleri Meclislerinin çalışmalarına 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ara verilecek, ara verme döneminden sonraki ilk meclis toplantıları 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü daha önce belirtildiği şekilde Pandemi önlemlerine ve kurallarına uygun olarak olağan akışında ve gündeminde devam ettirilecektir” kararı bildirilmişti.

 

Bu nedenle, kurumumuz ilgi genelge, yazı ve eklerinde belirtilen sağlık tedbirlerini alarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2021 yılı 05.Dönem Mayıs ayı toplantıları 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

 

Kağıthane Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Kağıthane Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususu, 

           

            Saygılarımla rica olunur.

                                                                                                                                        Mevlüt ÖZTEKİN   

                                                                                                                                        Belediye Başkanı       

 

G Ü N D E M                   :

Açılış ve Yoklama

Teklifler                          ;

1.Fen İşleri Müdürlüğü’nün 22.04.2021 tarih ve R/2513036-15823 sayılı “Kağıthane İlçesi Cendere Caddesi güzergahı boyunca yapılacak olan Bisiklet Yolu Yapım İşi” ile ilgili teklifi.

2.Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve R/2513461-4197 sayılı “2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı” ile ilgili teklifi.

                                                           

KAPANIŞ

Sokak Rayiç DeperleriAcil Durum Eylem Çalışmalarıİşveren Talep FormuSosyal Medyada Kağıthane

KAĞITHANE GÜNCESİ

TÜMÜ  
En Yakın Etkinlikler
T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017