MENÜMENÜ
 
 
Askı İlanı

Kağıthane İlçesi, Çeliktepe Mahallesi, 9647 adadaki park alanı ve çevresinin Kağıthane 6.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında zemin üstü "PARK(Açık ve Yeşil Alan)" fonksiyonu ile yol alanı korunarak "Yer Altı Katlı Otopark Alanı(YOP" fonksiyonunun eklenmesini içeren UİP-5241,8 Plan İşlem Numaralı (PİN) plan değişikliği 14.09.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği konu edilen plan değişikliği 06.12.2018 tarihinde 1(bir) ay süre ile Kağıthane Belediyesi Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.

Askı ilanını görüntülemek için lütfen tıklayınız

Mehmet GÜL
Şehir ve Bölge Plancısı

Mehmet AVCI
Servis Sorumlusu

Enve ÇALCI
Plan ve Proje Müdürü

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017