MENÜMENÜ
 
 
3516 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Ve Değişikliklerin Amacı

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişilerce yapılması

e) Bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerinin veya tamir ve ayarlarının Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişilerce yapılması

İlgili bendin eski halinde tamir ve ayar işlerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılması yasaklandığı halde muayenelerin yetkisiz kişilerce yapılması ile ilgili bir yasak bulunmamaktaydı. Bu değişiklik ile ölçü ve ölçü aletlerinin sadece tamir ve ayarlarının değil aynı zamanda muayenelerinin de Bakanlığın yetki belgesini taşımayan kişilerce yapılması yasaklanmıştır.

devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız.

T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı -- Copyright © 2017